- Et hån mot sliterne

Av Pensjonistforbundet.no

Årets trygdeoppgjør er i havn. For fjerde året på rad taper alderspensjonister kjøpekraft. - Det er alvorlig at pensjonister taper kjøpekraft. De som har vært pensjonister fra 2015 har opplevd at pensjonen deres blir mindre og mindre verdt, sier Jan Davidsen. Pensjonistforbundet har regnet på hva det betyr for pensjonen din.

Med tap av kjøpekraft innebærer det at det er  fra den lave pensjonen neste års regulering skal skje. Og den starter altså langt under null.

For en pensjon som var 250 000 kroner i 2014 har de samlede pensjonsutbetalingen i årene 2015, 2016, 2017 og 2018 blitt 24 000 kroner mindre enn den ville vært dersom pensjonen hadde fulgt prisveksten. Det er alvorlig, sier forbundsleder Jan Davidsen.

- Pensjonistforbundet hadde fire krav i årets trygdeoppgjør. Regjeringen har valgt å ikke lytte til noen av dem. Ett av kravene våre er at Stortinget skal behandle trygdeoppgjøret i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett før sommeren på samme måten som jordbruksoppgjørene går til Stortinget. Det vil ikke regjeringen. Jeg mistenker at regjeringen vil at pensjonister må stå med lua i hånda og tigge om penger hos partiene på Stortinget når trygdeoppgjøret behandles i forbindelse med statsbudsjettet om høsten. Det er en uverdig situasjon.

- Pensjonistforbundet har begrunnet sitt krav om forhandlingsrett med behovet for å kunne se på sosiale forskjeller blant pensjonister. For eksempel er det 154 000 minstepensjonister. Av disse er 86 prosent kvinner. Når pensjon reguleres med prosent, forsterkes ulikheten over år. Det mener vi er uheldig. Dagens reguleringsmekanisme forsterker kjønnsforskjellene. Derfor krever Pensjonistforbundet at regulering av løpende pensjon skal være gjenstand for forhandlinger med en ramme om lag på linje med lønnsveksten. Da kan vi bedre pensjonistenes kjøpekraft, samtidig som vi sikrer at oppgjørene får en sosial profil med en rettferdig fordeling, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Les mer på Pensjonistforbundet.no