Forfølgelsen av kristne forkynnere

Av Henry Østhassel. 

For mange år siden leste jeg boka «Den himmelske mannen» skrevet av en forfulgt kinesisk kristen kalt broder Yun. Han skrev at i Kina forfølger de kristne fysisk mens Vesten forfølger de kristne verbalt.

Helt siden Donald Trump lanserte seg som presidentkandidat er store deler av Main Stream Media blitt avslørt som Fake News produsenter. Fake News har som mål å villede massene for å få dem til å tro det Fake News produsenten ønsker at massene skal tro. Fake News er laget for å påvirke ved å bruke sant innhold i feil sammenhenger iblandet forvrengte virkelighetsbeskrivelser – og å utgi noe for å være noe annet enn det det er - eller tilpasse, forandre og begrense et korrekt innhold, for eksempel et foto eller en film, slik at det villeder. Fake News er også å overrapportere det som passer til mediehusenes egen politiske agenda – like mye som å underrapportere/ikke rapportere det som passer/ikke passer dem. Nasjonal Sosialisten Josef Goebbels var en sann mester i Fake News. De etablerte medier kalt MSM er blitt arnesteder for venstreorientert propaganda som forleder massene med Fake News. Nå avsløres de daglig og mister mer og mer troverdighet.

Forfølgelse av kristne i Norge.

I Norge forfølger MSM kristne predikanter med disse Fake News metodene. Det er bare halvannet år siden NRK Brennpunkt angrep Jan Hanvold og Visjon Norge med disse metodene. Med logrende haler og falske løfter ålet de seg inn på Jan Hanvold og Visjon Norge for til slutt å dolke ham i  ryggen med Fake News. NRK vinklet det helt bevisst slik at inntrykket massene satt igjen med var at bare 10% av de innsamlede midlene gikk til nødhjelp, resten gikk i Hanvolds lomme. Det er bevisst løgn og Fake News, og NRK redaksjonen og NRK sjefen vet det. Helt bevisst unnlot de å fortelle at 90% går til drift av Visjon Norge med over 70 ansatte, Visjon Gjestegård, Bibelskole, Hallingskarvet osv. Jan Hanvold har ca. 100 millioner til å drifte Visjon Norge for i året.

Kr.        10.000 koster det i timen å drifte Visjon Norge.
Kr.      240.000 koster det i døgnet å drifte Visjon Norge.
Kr.   1.680.000 koster det i uka å drifte Visjon Norge.
Kr.   7.300.000 koster det i måneden å drifte Visjon Norge.
Kr. 87.600.000 koster det i året å drifte Visjon Norge.
Kr. 10.000.000 går til nødhjelp
Kr. 97.600.000 i utgifter

Kr. 2.400.000 mangler regnestykket som brukes i en av disse postene.

Med over 70 ansatte koster det langt over 100.000 kroner om dagen å lønne 70 ansatte inkludert arbeidsgiveravgiften til staten.

NRK Brennpunkt vinklet det slik at 10% (10 millioner) går til nødhjelp – resten, 90% (90 millioner) går i lomma til Hanvold. Det er bevisst Fake News.

Nylig angrep VG Svein Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen med de samme Fake News metodene. De fant noen mennesker de kunne bruke, og klippet og limte noen fortrolige telefonsamtaler. Og dette er en avis som åpenbart har som mål å fremme løssluppen sex.

Her er et lite knippe av hva VG har fremmet i år, dag etter dag, uke etter uke:

* Ida (24) har én kjæreste og to sexpartnere
* Slik lever vi i åpne forhold
* Slik kan dere få vennesex til å fungere
* Deler på drømmekvinnen: Niels-Peter elsker Hans Eriks kone
* Slik er livet som webcam-modell
* Paradise Hotel viser nå totale seksuelle utskeielse som hylles av våre Fake News Medier.
* I dag søndag: Selvfølgelig er jeg MILF

Når en redaksjon fremmer slikt må det åpenbart gjenspeile redaksjonens egen moral.
En redaksjon som hyller og fremmer seksuell umoral hver dag er åpenbart ikke styrt av Guds ånd som står for en helt annen moral enn det VG fremmer. Da bør det heller ikke være noen overraskelse at en slik redaksjon med slike moralske holdninger angriper kristne predikanter som forkynner en annen og Bibelsk moral. 

At Vebjørn Selbekk, sjefsredaktør i den kristne avisen Dagen ikke evner å avsløre VG`s åpenbare agenda er trist, enda verre blir det når han i stedet hyller VG for et imponerende stykke journalistisk arbeid. Det er nå du skulle drive kritisk journalistikk Vebjørn Selbekk, og avsløre Fake News industrien i Norge slik FOX News avslører Fake News over hele USA.

VG fikk det til å høres ut som om Svein Magne Pedersen tjener seg rik på å utnytte syke mennesker. Det er åpenbar Fake News for å forlede massene.

Fakta: Misjon Jesus Leger får årlig inn ca. 2,5 millioner inn på deres teletorgtjeneste. Det er en 1/7 del av deres totale omsetning. For å holde oppe telefontjenesten må de ha 3,5 stillinger som skal lønnes, i tillegg til portoutgifter og andre utgifter (180.000 brev hvert år). Det blir fire millioner kroner i utgifter. Sannheten er at de "taper" 1,5 millioner i året på teletorget. Fremstillingen i VG var altså bevisst Fake News.

Kr. 17.600.000 får Misjon Jesus Leger totalt inn i året.
Kr. 13.200.000 går til misjon og nødhjelp.
Kr.   2.600.000 går med til administrasjon og lønn.
Kr.   1.800.000 går med til øvrig drift.

VG hadde mange, åpenbare og beviselige mirakuløse helbredelser de kunne skrevet om, i stedet valgte de ut noen de kunne så tvil om for å henge ut Svein Magne Pedersen som jo var deres mål med hele oppslagene. 

VG får det til å fremstå som om Svein Magne Pedersen sa at det han driver er «good buiseness» for ham selv. Det er bevisst og ondskapsfull Fake News. Svein Magne Pedersen sa, jeg siterer: «Himmelen, det er et godt bytte. Han, Billy Graham, han sa; «Salvation is good business». Det er egentlig sant. Veldig good business, å få en Himmel som ikke kan beskrives i sin herlighet.»

Det Svein Magne Pedersen sa var at Himmelen er et godt bytte for alle mennesker som omvender seg fra sin synd - i bytte får de evig liv i Himmelen slik Bibelen sier – det er «good business» for alle mennesker. Slik går det når Fake News lurer mennesker til fortrolig «småprat» på telefonen (da uttrykker vi oss alle på måter man ikke gjør i det offentlige rom, det kalles småprat) for deretter å forvrenge alt man har sagt i en fortrolig telefonsamtale for å få offeret til å fremstå slik Fake News Mediet ønsker det.

En annen teknikk de bruker er at Fake News Mediet «følger opp» med å finne frem en eller annen prest, biskop, professor, lege eller politiker som de vet reagerer negativt på den forvrengte virkelighetsbeskrivelse Fake News Mediet presenterer – og slik hauser de opp saken time for time, dag for dag.

Etter oppskriften kontakter Fake News Mediet en tidligere kontorsjef i Helsedirektoratet, jurist Anne Kjersti Befring og presenterer den samme forvrengte virkelighetsbeskrivelsen for henne, vel vitende at hun også reagerer som ønsket og forventet.

Så kontakter de Brith Dybing, en såkalt «ekspert på kristne, karismatiske miljøer» som selvfølgelig også reagerer akkurat slik de forventet at hun skulle reagere.

Kronen på verket for Fake News Mediet er når de forleder helseminister Bent Høye til å reagere svært negativt ovenfor offeret for den forvrengte virkelighetsbeskrivelsen - akkurat slik de kalkulerte med. Så følger Fake News Mediet opp med overskriften: «Høie rystet etter VGs predikant-avsløring: Skal se på loven med nye øyne» Så sier helseminister Bent Høye: «Det predikantene driver med er selvfølgelig ikke greit. Jeg reagerer sterkt på at de utnytter mennesker som er i nød for å tjene penger. Nå kommer vi til å se om det er behov for å gjøre justeringer i dagens regelverk - for å eventuelt gjøre det tydeligere at denne typen virksomhet ikke er ønsket, sier Høie til VG.»

Det er skremmende hvor lettlurte våre politikere er blitt. VG skriver videre: «Etter VGs avsløringer sier Høie at de vil se på lovverket med nye øyne sammen med Helsedepartementet- og omsorgsdepartementet, barne- og likestillingsdepartementet og justisdepartementet».

Helseminister Bent Høye; Predikantene VG henger ut med falske beskyldninger og forvrengte virkelighetsbeskrivelser er det du bør reagere sterkt på, og se nøye på. Predikantene de henger ut gjør ikke dette for å tjene penger slik jeg har beskrevet grundig ovenfor her, de gjør dette for å hjelpe mennesker – og de hjelper mange mennesker, veldig, veldig mange mennesker – og sparer Staten for svært mye penger.

Jeg har selv vært på sterke helbredelsesmøter og så hundrevis av mennesker bli momentant helbredet som jeg vitnet om i Dagen den 28. januar i år.

Takk Gud for at han utrustet Donald Trump til å avsløre Fake News Mediene. Og jeg skjønner godt at Putin tar kontroll over de Russiske mediene som gjerne vil kontrollere alle politikerne til å gjøre det mediene vil, ellers risikerer også han Vestlige tilstander. I Vesten sier mediene hopp til vettskremte politikere som svarer med – hvor høyt.

Henry Østhassel
Vanse.