Hvorfor må Listhaug stoppes?

Av Dan Odfjell. 

Fordi hun snakker rett-frem-sannhet som går riksmediene og sosialist-politikerne midt imot - og stor takk til henne for det. Men ikke bare det, Listhaug påpeker samtidig indirekte den knugende politiske korrektheten, som også mange borgerlig-politikere lider under. Slik tråkker hun på mange tær, om ikke akkurat liktær.

Det er uhyggelig å se hvor hatsk venstresiden i virkeligheten er. Derfor gjør Listhaug oss også en stor tjeneste i så henseende, som bringer oss dette helt ut i dagen. 

Men dessverre, som trollene sprekker de ikke i dagslys, men mauler på ustanselig som i en transe. Mangelen på dannelse, sunn fornuft og forstand er hinsides normalt utdannede menneskers forståelse. 

At Listhaug spissformulerer seg hører faget til, det gjør alle politikere, en helt lovlig del av spillet. Men ikke for henne som derfor bare blir mer og mer en folkets favoritt, nettopp fordi hun helt urettmessig hetses. Folket holder med henne desto mer derfor. Så kjør på venstreside, dere gjør oss og henne, politisk, en kjempe tjeneste til neste valg.

Nå er det slik at også hun er kun et menneske og kan gjøre feil. Men hvem gjør ikke det? Jeg vil si det slik, det gjelder iallfall alle de forfeilede sosialistene, muslimene, globalistene og anti-nasjonalistene, alle de som knapt står opp for fedrelandet. Ja, der er sågar borgerlige «quislinger» som heller ikke forstår viktigheten av å fendre fedrelandet.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.