Kristendommen er grunnen til Vestens suksess, sier kineserne

Av Spikeren. (Kilde: Iona Institute)

I Vesten gjør vi vårt beste for å ødelegge vår kristne arv, men i Kina har kinesiske intellektuelle kommet frem til at det er nettopp Kristendommen som har gjort Vesten så vellykket.

I en gjennomgang av Niall Fergusons bok, "Civilization: The West and the Rest" gjort av tidligere redaktør i Sunday Telegraph, Dominic Lawson, tas det frem noen sitater fra et medlem av det kinesiske samfunnsvidenskapelige akademi hvor kineseren prøver å redegjøre for Vestens suksess, til dags dato. Han sier:

"En av tingene vi ble bedt om å se på, var hva som var årsak til den overlegne suksessen av Vesten over hele verden. Vi studerte alt vi kunne finne fra det historiske, politiske, økonomiske og kulturelle perspektivet. 

Først trodde vi det var fordi Vesten hadde kraftigere våpen enn vi hadde. Så trodde vi det var fordi Vesten hadde det beste politiske systemet. Deretter fokuserte vi på det økonomiske system.

Men i de siste tjue årene har vi innsett at selve hovedårsaken til Vestens suksess kommer fra den kristne kulturen. Det er altså kristendommen som gjør Vesten så suksessrik.

Det kristne moralske grunnlaget for sosialt og kulturelt liv var det som muliggjorde fremveksten av kapitalismen og den vellykkede overgangen til demokratisk politikk. Vi har ingen tvil om dette."

Merk deg kilden: Dette kommer ikke fra en religiøs leder, eller noen religiøs tenketank. Det kinesiske samfunnsvidenskapelige akademi er et instrument innenfor den kinesiske kommunist regjeringen som bruker en ikke uanselig mengde tid og penger på å forfølge kristne og er offisielt ateistisk.

Hvis dette er konklusjonen de har kommet frem til, da burde kanskje Europa revurdere om det ikke kan være en ide å oppmuntre i stedet for å utrydde kristendommen.

For øvrig, bare for å slå fast poenget, refererer Lawson også til dette punktet i Fergusons bok:

Den kinesiske byen, Wenzhou, som er vurdert som den mest entreprenørrike byen i landet, er også hjemsted for 1400 kirker.

Lawson refererer til et sitat i boken fra en fremtredende Wenzhou-bedriftsleder, en Hanping Zhang, som hevder at "Et fravær av tillit har vært en av de viktigste faktorene som har holdt Kina tilbake; men han føler at han kan stole på sine medkristne fordi han vet at de vil være ærlige i forhold til ham."

Det har lenge vært akseptert at kristendommen er et av kjerneelementene i den vestlige sivilisasjonen. Likevel har det vært liten forståelse for at det er kristendommen som faktisk er hovedårsaken bak den fantastiske suksessen til Vesten.:

Spikeren