Nå er det på tide å spørre innbyggerne

Asylprofittørene Kristian og Roger Adolfsen.
Av Norvald Aasen. 

Til Tor Mikkel Wara, Kommunalminister Jan Tore Sanner m.fl.

Ser og hører at politikerne i dette fylket kjemper for asylmottak og at ordføreren i Florø visstnok skal til Oslo for å sikre mottaket der.

Nå er det på tide å spørre innbyggerne om de vil ha dette lenger her i fylket! Det er vanlig og økende frustrasjon og sinne over denne stadige overkjøringen fra politikerne og asylprofittørene i asylsaker mot svært mange vanlige borgers ønsker.

Jeg er kjent med at pårørende i kommuner må stille opp på syke- og aldershjem for å stelle og legge pasienter  grunnet dårlig bemanning.

Da bør myndighetene nå tenke, selv om ikke lokalpolitikerne bryr seg om dette, at hvis staten har råd til eventyrlige summer for å lønne bemanning som pynter og polerer og steller for asylsøkere som har hatt helse, energi og fantasi til å ta seg hit, så bør heller asylmottakene nå stenges og bemanningen overføres til tjeneste innen helse- og omsorgsektoren og til andre samfunnsnyttige oppgaver. Pengene ser vi finnes, men de eldre og ofte pleietrengende må se seg glemt og forbigått av mer eksotiske innslag sine krav.  

Myndighetene må sørge for at også de som ikke har samme støynivå som asylinteressene og asylprofittørene får være med å bestemme i samfunnet i steden for at en liten klikk som har kjørt på ut fra egeninteresser i 30 år, og stort sett fått bestemme hvordan landet skal forandres og forvandles fortsatt skal sitte med diktators makt.

"Asylmottak er big business. Det er så svært at vi kan snakke om en milliardindustri. De største asylprofittørene i Norge er brødrene Kristian og Roger Adolfsen, som dessuten er storprofittører på barnehager, eldresentre og private sjukehus. Brødrene eier 57% av Norges største kjede av asylmottak, Hero, som i 2014 omsatte for over en halv milliard. Med dagens flyktningestrøm går brødrene store tider i møte. Nå sikter de seg inn på asylmottak i Sverige og på kontinentet. Skattemilliarder skal finne veien til brødrenes raskt voksende portefølje."
(Teksten er hentet fra Pål Steigans artikkel: "Asylprofittørene")

Norvald Aasen, 
6983 Kvammen
Tlf.57731844