Nord Korea: Fra lovsang til diktatur

Av Spikeren (Kilde: Ljus i Öster)

Nord Korea har ikke alltid vært slik det er idag. Dette historiske tilbakeblikket viser at før piggtråd, personkult og diktatur, var det faktisk kristen vekkelse i Nord Korea.

I en kirke i Nord Korea spiller en ung gutt orgel i den kristne lovsangsgruppen. Det faller seg ganske naturlig siden guttens mor er en frelst kristen, pappa er eldste i undergrunnskirken i Kina og bestefar er pastor. Utenfor kirken deler noen ut en kristen traktat mens en annen innbyr til gudstjeneste.

Det er vanskelig å forestille seg at dette er Pyongyang i Nord Korea. At det i begynnelsen av århundreskiftet fantes 800 kristne skoler og gateevangelister over alt i denne byen. Men 1900-tallets store trend - med en ny, fri og opplyst måte å tenke på, skulle snart ramme regionen med stor tynge. Da kommunismens og ateismens åndelige tankepoliti rullet fritt ut i gatene etter andre verdenskrig var det nok en del landsmenn som flirte. Men ingen kunne den gang forestille seg hva som var iferd med å skje.

Det er hjerteskjærende, men den unge gutten som spilte orgel i lovsangsgruppen tok makten i landet i 1948. Slagordene var utfrielse fra Gud, men alt det som Kim Il-Sung hadde lært seg i kirken, satt han i system for å skape en religion der han erstattet Jesus med seg selv.

President Kim Il-Sung kastet ikke bort tiden. Han visste at Jesus var en trussel mot hans fortsatte makt over folket. De kristne som fortsatt holdt fast på Jesu navnet ble utsatt for ekstrem forfølgelse. Kirker ble jevnet med jorden. Gateevangelistenes innbydelse ble møtt med spottende latter. Troende mennesker ble myrdet. Bibler og kristne bøker ble brent.

Kulten som Kim Il-Sung begynte å skape rundt seg ble kalt "Juche". Ordet betyr selvtillit. Det er i utgangspunktet en politisk ideologi som fremmer det nordkoreanske folket som selvstendige og selvforsørgene, og opphøyer menneskelig evne og kraft. Kim Il-Sung sa: "Folket er min gud", og som folkets leder ble han selvsagt den høyeste av alle.

En av våre hemmelige kilder som har opplevd "Juche" på nært hold, forteller om de kristne drager. Lovsanger som synges til Kim Il-Sung med melodier tatt fra kristne sangbøker. Man ber til Kim Il-Sung om mirakler og lager etterhvert statuer av ham. Denne tilbedelsen blir også rettet mot hans etterfølgere. I Nord Korea baserer man seg ikke lenger på tidsregningen fra Jesu fødsel, men heller ut fra når Kim Il-Sung ble født, som er 15 april, 1912. Derfor er det nå år 107 i dagens Nord Korea.

Målet for en nordkoreaner er at man i sitt neste liv skal gjenforenes med Kim Il-Sung, "den evige presidenten". På arbeidsplasser og skoler blir det hver dag holdt det som vi her i landet vil kalle for "andakter"; samlinger med felles bønn og opplesning av Kim Il-Sungs skrifter, samt meditasjon over deres dypere betydning.

Det ble også laget en "treenighet" som baserer seg på faderen (Kim Il-Sung), sønnen (Kim Jong-Il) og den hellige ånd (folkets ånd). Vi finner dessuten en "Maria" skikkelse; Kim Il-Sungs mor, Kang Pan-sok. Hun er en sentral figur i personkulten og blir ansett som "Koreas mor". At hun faktisk var kristen ignoreres helt. I stedet brukes det tekster om henne for å manipulere landets mødre til villig å inndoktrinere regimets ideologi i sine egne barn.

Hvis det kan gå så fort fra vekkelse til beksvart mørke, da er vi overbevist om at landet kan forvandles like radikalt igjen - gjennom Jesu kjærlighet. Selv null lovlige misjonærer kan Gud multiplisere til evangelister på hvert gatehjørne. Det er kanskje derfor den nordkoreanske regjeringen anser Bibelen for å være "en ekstremt farlig bok".

Spikeren