Riksmedienes løgn og vranglære

Av Dan Odfjell.

Ikke bare i Norge, men i hele Europa reiser fotfolket seg i protest mot all den løgn som knirker i papir og på eteren. For vranglæren er sosialismen, som søkes innpodet oss til tross for at ikke et eneste land, tilsvarende islamismen, kan oppvises som vellykket. Det siste eksempelet er oljelandet Venezuela som representanter for NRK lenge har rapportert oss som forbilledlig. Sannheten er, alle som kan, de flykter fra kaoset og forholdene der.

I streben etter makt «utbytter» maktelitene rått sine fattige og/eller sine naive undersåtter gjennom ord og utopiske fremstillinger, i Venezuela som verden forøvrig. Det farlige nye innholdet i sosialismen (nødvendig, etter Berlin-murens fall..) er omfavnelse av islam og «globalisme» og pretensjonen av endeløs godhet i en ønsket-velkommen «ukristelig» verdensorden; med «predikantene» selv selvsagt godt betalte, gjerne i skattefrie internasjonale jobber med allslags frynse-goder og luksus-reiser til kongresser og annet unyttig. Dessverre, også mange borgerlige leser kun «løgn-pressen» og blir fordummet.

I tidligere tider snakket vi her til lands om nødvendig magamål. Men nå med overfladisk statlig og global godhet er begrepet magamål gjort totalt til skamme. Det er trist å se Norge på så feile veier, dominert av falskhet og opportunister. Som, etter at de er valgt, glemmer sitt mandat til landets beste, mest til fordel eget beste. Hva vi trenger er et nytt nøkternt Parti, med politikk reelt til nasjonen og folkets beste.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.