Decoding the future

Av Kirkehøyden.

I går ble video serien "Decoding the future" omtalt på Spikers Corner, en presentasjon av Åpenbaringsboken, som omtales som vanskelig å forstå.

Kenneth sa han ville kjøpe den, og andre bør skaffe seg den, noe som jeg skal begrunne. Spikeren og jeg har vært klistret til skjermen om morgenen og kvelden, bl.a. fordi foreleseren var så god. Han åpnet hele Åpenbaringsboken for oss Også de andre som deltok i denne serien var meget kunnskapsrike bidragsytere.

De var utmerkede grunnet det pedagogiske opplegget, og fordi de ikke kom med bastante påstander. De presenterte ydmykt mulige tolkninger, med begrunnelser som hver og en kan ta stilling til. Og vi hadde en serie aha opplevelser. Viktigere: En hver bør ta imot hva Gud tilbyr og det krever ingen prestasjon eller motydelse. Bare ta imot en gave - uten sammenligning - og man får evig liv i samfunn med Jesus/ Gud.

Det er ikke loven, men en ny pakt som gjelder, for ingen kan leve opp til den gamle pakt, eller loven, som den også kalles. Lovens formål var/ er: vi må innse at Frelsen, Nåden og Tilgivelsen er vårt eneste håp. Om vi ikke tar i mot, forteller Åpenbaringsboken hva som vil skje, noe meningheten vil bli spart for.

Det som er viktig sammenfattes her:  Joh 3,16-17 "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, IKKE skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham."

Hvorfor bringer jeg dette opp på en mandag? Fordi den nevnte videoserien fortalte Spikeren og meg med slik klarhet og presisjon hva som vil skje, om en ikke tar i mot denne generøse gaven.

Husk at 85% av alle profetier i Bibelen allerede er oppfylt ned til den minste detalj, og de resterende 15% vil også bli oppfylt ganske snart. Åpenbaringsboken beskriver hva som kommer. Spikeren og jeg satt på verandaen etter kveldens video, og jeg sa at jeg vil fortelle dette til våre SC venner. De som er troende eller ikke må bare fatte alvoret. Mer vil jeg ikke si, og jeg håper på kommentarer, som jeg er sikker på at Spikeren vil være med på for å utdype dette viktige temaet for en hver som er interessert.

Kirkehøyden