Det handler om en trussel

Av Dan Odfjell.

Dersom Norge ikke tar imot immigranter, senest 18 fra skipet Lifeline i Malta, sier et internt 2016 regjeringsnotat (nettopp offentliggjort på document.no) at alternativet kan true hele EU-samarbeidet. For det første, Norge er EØS forpliktet, ikke EU forpliktet. Erna Solberg bedes straks forklare oss forskjellen, i denne «trussel» sammenhengen. For, nordmenn flest vil aldeles ikke bli truet, aller minst av et EU som vi to ganger stemte nei til. Forstår ikke Erna og likesinnede det? Opererer regjeringen bevisst på tvers av folkeflertallet, uten å ense det? Hvor arrogante er det mulig å bli? Folkedemokrati, glem det. Ikke tillates folkeavstemninger, ikke skal vi høres, alt mens middelmådigheten tillates å fortsette, med hjelp fra riksmediene.

Globalister og sosialister er på defensiven med Polen og østlandene i spissen. Over hele Europa blåser det nå sterk østavind av konservatisme, bortsett fra Norge, med en regjering med strutsepolitikk. Alle landene i Europa har fått nok, kanskje bortsett fra molboerne i Sverige. Selv Angela Merkels Tyskland har fått nok. Med eller uten hjelp fra Erna Solberg - EU rakner. Så stopp oss som nyttesløs redningsbøye.

Fra det hemmelige 2016 regjerings-notatet fremgår det at Norges innsats i Middelhavet bidro til å styrke menneske smuglingen, drevet av NGO-ene (min tilføyelse) som regjeringen tydeligvis ikke evner å takle. Hva dette koster oss skattebetalere av totalt misforstått og forfeilet avlat, er noe regjeringen skyver under teppet. På mange måter er vi et molbo-land som Sverige, uten synlig styring, nærmest i drift viljeløst. Nå må regjeringen på dekk ellers fremstår vi som totalt ubemannet.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.