Hvorfor er store deler av den vestlige kirke fiendtlig innstilt mot Israel?

Av Knut Rasmussen. 

Den Norske Kirke står for den største naivitet. De tror at de har med begge regimentene å gjøre, dennesidige og hinsidige.

Nå må man komme seg ut av kirka ellers kan en risikere å bli marxsister alle sammen.

Hvorfor er store deler av den vestlige kirke fiendtlig innstilt mot Israel?

Er det jødehat? Nei det er den nye teologien.

Mange sannheter er snudd opp ned i våre dager. Det skal ikke hete Vår Far, men Vår Mor.

Vi skal tilbe Abrahams og Ismails Gud, ikke Abraham, Isak og Jakobs Gud.

Som kjent er Ismail stamfar (12 stammer) til palestinerne/araberne De liker ikke at Jakob fikk navnet Israel.

Det er palestinerne som er Guds folk og de skal føres inn i de hellige land.
Hvilken plass jødene er tiltenkt er usikkert. Palestinerne skal hjelpes fram, mens jødene skal motarbeides (boikott). De er allerede fjernet på arabiske kart.

Dnk støtter gjerne palestinerne og dermed også terrororganisasjonen Hamas.
Disse nye tankene kom vel inn med at kvinner kunne bli prester og biskoper. Det kan også være at mange av de venstreekstreme (m-l ere/marxsister) gikk inn i prestestillinger hadde betydning for denne utvikling .

Resultatet ble en teologi som skulle gi rettferdighet her og nå, ikke i det kommende (min gjenløser se Jobs bok).

Det er blitt en aggressiv teologi, en som vil gjennomføre endringene raskt.
Det er en marxistisk utformet kristendom, kalt frigjøringsteologien.
I koranen står det at Jesus er en profet. Det er noen likhetspunkter mellom koranen og bibelen som gjør at en vil en prøve å smelte sammen islam og kristendomen til en religion: kristlam.

Det eneste som skiller er vel at muslimene ikke aksepterer at Jesus er Guds sønn.
Vi har dermed fått bare en religion og religionskriger blir en umulighet.
Denne sammenslåingen vil være fullført på markeringen av 1000 års minne på Stiklestad i 2030.

En er iferd med å rive ned symboler. For eksempel har noen funnet ut at Hellig Olav er egentlig var en sadist.

Knut Rasmussen