Hvorfor kaller du meg god?

Av P54.

Bibelen taler om to slags mennesker, djevelens barn og Guds barn. Ikke om gode eller bedre, eller oss og de andre.

Guds barn har fortsatt kjødet, men ved Ånden dreper vi kjødets gjerninger. Som Jesus sier, det er det som går ut av munnen som gjør oss urene. Står mye om det som kommer ut av munnen, råttent snakk, grove vitser etc. Det er det gamle menneske, men vi kan bekjenne det for Gud og ved Jesus kan vi få ta imot helliggjørelse/renselse enten det gjelder språkbruk, uvaner, avhengigheter etc. 

Første steg er at du er født på ny, så at DHÅ peker på din "synd", så bekjenne den for Gud og la Jesus/Gud/DHÅ fjerne det som ikke er til hans behag. Noen ganger griper han inn og forandrer mennesker, gjerne hvis de har et kall på livet sitt.

At du er var på dette tyder på at DHÅ har gjort eller gjør deg oppmerksom på dette. Bibelen taler til kristne om vårt språkbruk og ikke til djevelens barn (ikke troende), men vi lever i en verden hvor vi blir smittet av verden. En skal være nær Gud for ikke å bli påvirket.

En ting som vi må skille på er hva Gud pålegger en nasjon og hva som gjelder individuelle kristne. Skal man tjene Gud ovenfor myndigheter/nasjon kan man ikke forkynne bergprekenen for den klarer knapt de kristne å følge. Loven er til for de ugudelige, for syndere, for de lovløse. Loven dømmer deg og håpet er Jesus Kristus og en ny skapning. Loven sørger for ro og orden. Da Johannes opplyste Herodes at han gjorde noe ulovlig fikk han hodet kappet av. Apostlene ble henrettet. Han vi leser om ovenfor ble jaget ut av byen. Richard Wurmbrand talte imot myndighetene og ble torturert. Det er i mange samfunn en stor pris å betale å tjene Gud ved å tale mot myndighetene. Men det var slik det "kristne vest" ble formet. Mange led martyrdøden.

I dagens samfunn har vi Islam som søker dominans. Er vi bløthjertede, svake, feige etc. altså slike som ikke skal arve Guds rike så gjør vi ingenting. Skal vi da tjene Gud og beskytte land og folk mot fremtidige forfølgelser må en si klart ifra at dette går imot det Gud sier. Samme gjelder likekjønnet ekteskap. Da blir en forfulgt og får hatske beskyldninger fra den liberale venstresiden. Det tolereres av samfunnet og de fleste putter halen mellom beina og sniker seg unna. Den brølende løve vant kampen. Her må en være sterk og stå imot motstanden, med Guds hjelp. Selvfølgelig sømmer det seg ikke for kristne å komme med vulgære uttrykk i en slik sammenheng. Kristne skal heller ikke kritisere andre, kristne eller ikke, som tar opp kampen mot myndighetenes landsforræderi, men heller be for dem.

Kampen er egentlig Guds barn og Guds rike mot djevelens barn og hans rike på jord. Kampen er i åndeverdenen og manifesterer seg her på jorden. Men vi må skille mellom individuelle kristne og deres liv og hva som gjelder en nasjon. Alt som står i N.T er til rettledning for Guds barn og ikke for djevelens barn, de er i djevelens favn og gjør hans vilje. Derfor gjelder loven for nasjonen og holder synden tilbake. Loven sørger for et lovlig og godt samfunn og hvis en da har frihet til å forkynne evangeliet så kan folk nås for Jesus. Slippes den lovløse ånden løs vil forkynnelsen av Guds ord medføre forfølgelser.

P54