NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 14. juli 2018

Innvandring av fremmede må stoppes

Av Amund Garfors.

Ethvert menneske med noen lunde sans for realitetene, de må nå snarest innse at den tiden da Norge og resten av Europa lå åpen for fri innvandring fra u-land, den tid må nå være forbi. Et klart og uomtvistelig faktum er at det er altfor mange mennesker på denne planeten, og som i overskuelig framtid vil få svært store negative konsekvenser for oss alle. Vi ser for tiden store problemer i jordbruket, der regnet uteblir og alle kalkyler som menneskene har satt sin lit til, de svikter totalt. Og på grunn av altfor mange mennesker som skal dele på de samme resursene, så følger avskoging og rovdrift på naturen. I tillegg har vi opphoping av CO2 i atmosfæren, dyre og planteartene utryddes i rekordfart, nedsmeltingen av is på polene fortsetter år etter år. Og noe som er med på å heve havnivået, der vi kan se en nær forestående kollaps av økosystemet i havet.

Og hvordan takler våre politikere denne situasjonen? Jo, de velger å se en helt annen vei, der de forholder seg til tilstanden som om alt er normalt, mens de lar mennesker fra helt fremmede kontinent, og som ikke hører hjemme på våre breddegrader, ta seg inn på våre områder. Mennesker som kommer fra nasjoner som er bankerått og som har en enorm befolkningsøkning. Der de kan bruke hele Europa som et oppmarsområde og en slags "sikkerhetsventil" ved å la sin egen overskuddsbefolkning strømme inn på andres områder. Dette ja, istedet for å ta eget ansvar, ved selv å hanskes med sine selvpåførte problemer.

Ja vi må heller ikke glemme at dette er ingen kortvarig krise, men er nok heller en vedvarende prosess som kanskje ikke vil kulminere før etter 3-4 generasjoner. Og dersom våre nokså uansvarlige og lite oppegående politikere lar dette bare fortsette, ja som om det slik skal være, da vil hele Vest-Europa bli et stygt offer for en endring som vil resultere i minst to ting; nemlig at høyrepopulismen vil øke kraftig,  samt at velferdssamfunnet vil forvitre og forsvinne. Herav hersker ingen tvil! Sist i dag gikk NAV-direktør Sigrun Vågeng ut og advarte om at Velferdsstaten er kraftig truet. Ja dersom ikke flere kommer i arbeid, så er det slutt på moroa. Ubalansen kan ikke i det lange løp bare fortsette, kunne hun fortelle oss på nyhetene.

Dessverre driver våre politikere med aktiv rekruttering av fremmede mennesker som hverken vil eller kan jobbe. Og når et land som Norge, der de samme politikerne elsker å fortelle at vi er "verdens rikeste land" - der fremmede folk kan gå på NAV fra første dag, med penger som kastes etter dem, hvordan tror de da at disse vil komme seg i lønnet arbeid? Nei, da er det ikke rart at skatter og avgifter øker år for år, der bensinprisen er skyhøy for tiden. For ett sted må jo pengene hentes fra...

Nei dessverre, det blir ikke lett for oss å stoppe denne invasjonen av fremmede kolonister. Vi har ikke et eneste parti på Stortinget som er villig til å stoppe denne galskapen. FrP har sviktet totalt og har holdt sine velgere for narr i mange år.  Ellers er hele regjeringen, pluss all opposisjon tilhengere av EØS og Schengen. Ja der våre grenser SKAL ligge vidåpne for snyltere og kriminelle av alle sorter. Av og til hører vi en grynt eller to fra Tybring-Gjedde eller Listhaug, og det var det...

Og snart må man bare resignere og gi opp kampen for Norge. Graden av toskeskap har vært enorm, der dette har pågått i 50 år. Og der jeg snart ikke engang ser noe håp. For en ting er sikkert; dersom et vanlig menneske hadde opptrådt på tilsvarende måte som våre politikere gjør, og det på egne vegne av seg selv og sin familie, da ville vedkommende sporenstreks ha fått tildelt en alvorlig psykiatrisk diagnose. Og trolig blitt sett på som ikke tilregnelig.

Derfor treger landet vårt nå et tilsvarende parti som AfD i Tyskland. Altså et Alternativ for Norge! Ellers ser jeg ikke hvordan dette landet kan reddes!

Amund Garfors