NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 12. juli 2018

Kritisk for Frp om partiet lar seg lure

Av Ragnar Larsen.

Fjernkulturell inntrengning av folk fra andre verdenshjørner som ikke er fornøyd med tilværelsen, vil alltid forbli et politisk spørsmål i Norge så lenge de herskende samfunnseliter skaper et inntrykk av at inntrengerne kan slå seg ned i Norge.

Nå har statsminister Erna Solberg ordlagt seg på en måte som heller i retning av at Norge skal ta sin del av de mengder av afrikanere som har trengt seg inn i Europa. Hun har uttalt seg positivt til fordel for å slutte seg til det EU-opplegget som ble vedtatt for noen dager siden om å spre innbryterne på alle EU-land og EØS-leilendingene.

Her bør Regjeringen og særlig dens sjef ta seg en bolle og tenke over konsekvensene. Erna Solbergs forbilde, den nedadgående sol i Berlin, risikerer nå at hennes regjering går i oppløsning. Die Fürerin Angela Merkel er kommet til en slags forståelse med sitt bayerske søsterparti, men blir utfallet slik som de i München tolker overenskomsten, vil hennes andre partner, Sosialdemokratene si takk for seg og forlate regjeringen.

Det bør Fremskrittspartiet også gjøre hvis Erna Solberg gjør alvor av sitt forehavende. Fremskrittspartiet er så grundig ydmyket av Høyre og Venstre at partiet ikke har mer å gå på. Da gjør Frp seg til en medløper for islamisering av fedrelandet. Situasjonen vil bli kritisk for et parti som i alle år har bekjempet islamiseringen.

Norge har ingen plikt, verken rettslig eller moralsk til å gi husrom for eventyrere som har krysset Middelhavet og brutt seg inn i Hellas, Italia og Spania. EU-opplegget forutsetter frivillighet. Verken EU-land som Polen, Tsjekkia eller Ungarn vil ta imot flere migranter. Norge har plikt på seg til å vurdere asyl for folk som er i en situasjon hvor de risikerer liv og helse, men det gjør de jo ikke når de allerede er i Europa. Her er det ingen som truer dem på livet. Derfor bortfaller deres asylrett i Norge. De er allerede trygge.

Det er nokså spesielt at Spania under sitt venstresidestyre har tatt imot migranter fra islamske land. Dagens makthavere i Madrid må ha glemt at det tok spanierne over 700 år å bli kvitt muhammedanerne forrige gang. Det var først i 1492 at spanierne fikk jaget hjem de som i sju hundreår holdt hele Den iberiske halvøy i islamsk jerngrep.

Selv venstrevridde norske medier bruker nå uttrykket migranter på dem som kjøper seg plass på transportrutene frem til og over Middelhavet. De tilfredsstiller ikke krav til å kalles flyktninger. Det er ønsket om bedre materielle livsvilkår som driver dem.

Direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet påpekte akkurat dette i en artikkel i Aftenposten torsdag. UDI-direktøren fremholdt at mange som kjøper seg transport til Europa vet at de ikke fyller kravene til asyl. Det er utsiktene til å bli en del av landenes svarte økonomi som er drivkraften. Jo flere migranter, desto flere bidragsytere til videre utvikling av kriminalitet – også i Norge. Det dreier seg om mennesker som i hjemlandet ikke lider større overlast enn at de har råd til å kjøpe seg inn i fremmede land.

Hvis ikke Fremskrittspartiet setter foten ned for Erna Solbergs lengsler, men lar seg lure har innvandringskritiske partier ikke lenger noe politisk redskap. Da bør det tenkes på å starte et parti som setter Norge, nordmenn og norske verdier i forgrunnen. Da vil det være behov for å stifte et parti med for eksempel navnet Norgesdemokratene. Det vil være et nasjonalt alternativ til elitestyrte partier med svak fedrelandskjærlighet.

Det bør Siv Jensen tanke over, Erna Solberg også.

Ragnar Larsen