Psykologi versus Bibelen

Andakt av Spikeren.

Torsdag den 12 juli kunne vi lese en kronikk av nervepsykolog Jan Stubberud som fjerndiagnoserer President Donald Trump og hevder at han lider av hjernesvikt. Slik fjerndiagnostisering er ikke bare uprofesjonell, det rett og slett forkastelig, ganske enkelt fordi Jan Stubberud aldri har hverken møtt eller snakket med Donald Trump. Hvis det er noen som lider av hjernesvikt, så må det være Jan Stubberud, for ingen seriøs psykolog driver med slikt viss vås.

Samtidig leser jeg en litt oppmuntrende artikkel avisen Vårt Land, der psykolog Thomas Haarklau Kleppestø etterhvert ser ut til å ha fått øynene opp for Bibelens dype skildringer av den menneskelige adferd opp gjennom tidene. Desverre ligger denne artikkelen bak betalingsmur, så vi får ikke vite noe mer uten å ha abonnement, men uansett:

Allerede i 1. Mosebok kapittel 3, avslører Bibelen menneskets sanne tilstand. Det ser som om vi alle ønsker å spise fra treet som gir kunnskap om godt og ondt i stedet for fra livets tre. William Law (f. 1686), hvis skrifter i stor grad er påvirket av Wesley, Whitefield og andre, sa en gang følgende: "Menneske må reddes fra sin egen visdom like mye som det må reddes fra sin egen rettferdighet, for de to tingene produserer en og samme korrupsjon." Flere av de nåværende populære kunnskapsområdene, spesielt innen filosofi og psykologi, kan lett føre oss til å spise fra Bibelens forbudte tre.

I begynnelsen av 1960-tallet begynte pastoralpsykologi å bli et populært fagområde. Pastorer ble fortalt at fra nå av måtte alvorlige mennesketraumer håndteres av de som var spesialutdannet i pastoral eller klinisk psykologi. Fra dette tidspunkt ser det ut til at mange pastorer forsøkte å vike bort fra den enkle bibelforkynnelsen, for å bevege seg inn i en famlende, usikker sfære av menneskelig filosofi og psykologi som sakte men sikkert ødela mennesker. Mennesket fortsetter altså å spise fra det gale treet.

Mye av dette skiftet i tenkning skjedde som følge av Sigmund Freud (1856-1939) og hans popularisering av rådgivning og psykoterapi. Det ser ut til at både USA og mye av den vestlige verden rotet seg bort i Freuds tenkning i det tjuende århundre. Derfor er det viktig at vi stopper opp og tar en titt på denne mannen og hans etterfølgere.

Dr E. Fuller Torrey, som fungerte som klinisk og forskningspsykiatriker i Washington, D.C., har skrevet boken som heter "Freudian Fraud, The Malign Effect of Freuds Theory on American Thought and Culture".

Han har mye å si om mannen. Freud var dypt inne i det okkulte og spådomskunst, som påstod å ha telepatiske evner. Han var æresleder i American Society for Psychic Research. Han bemerket at hvis han kunne levd sitt liv om igjen, ville han bruke det til psykisk forskning i stedet for psykoanalyse. Ikke bare var han dypt inne i det okkulte, han var også ekstremt begeistret for bruk av kokain i sitt arbeid og til tider brukte han det selv. (Torrey 9-10)

Torrey nevner at kjernen i freudiansk teori var, og har fortsatt å være, betydningen av seksuelle traumer i tidlig barndom, og hvordan denne seksuelle vekten var hovedfaktoren i den freudianske doktrines raske spredning. (Torrey 6, 17) Moderne forskning har imidlertid vist at mange av Freuds teorier er feil, og at genetiske faktorer nå antas å være de viktigste årsakene for utvikling av personlighetstrekk. (Torrey 224)

Torrey siterer Nobelprisvinneren Peter Medawar som foreslo at Freuds teorier i ettertid vil bli sett på som "det mest forbløffende intellektuelle bedraget i det tjuende århundre." En annen forfatter har sagt at Freud "ikke hører sammen med Copernicus og Darwin, men med Hans Christian Anderson og Brødrene Grimms eventyr fortellinger"(Torrey 256, 218)

Dette menes ikke som et angrep på hele psykologien. Mange gode resultater har kommet fra seriøse psykologer og psykiatere som har arbeidet trofast på sitt felt. Imidlertid har den urimelige vektleggingen på psykologi og psykoanalyse for å håndtere normale livssituasjoner forårsaket store problemer og ødeleggelser på flere områder.

Først av alt har det påvirket kristendommen generelt og spesielt Bibelens rådgivning. Vi må innse at pastorer i det første århundre hadde å gjøre med mer alvorlige levekår enn de vi håndterer i dag. Noen av disse problemene var livstruende, for eksempel martyrdom og til og med fengsel for troen. Likevel ble problemene åpenbart behandlet gjennom pastoral tjeneste og venners tjeneste i kirken. Til tross for disse alvorlige problemene forblir den tidlige kirken frisk og seirende.

Ved vår engrosinnføring av psykologi i religion har vi nesten eliminert de enkle bibelske tjenester fra pastorer, spesielt den vennlige og vise tjeneste, og ikke minst bønnetjenesten. Disse tjenestene ble gitt gratis i kirken, i motsetning til psykologenes betalte konsultasjoner.

Psykolog Martin Bobgan siterer Dr. Robyn Dawes som sier at ut fra evalueringer, "er ikke profesjonelle psykologer bedre psykoterapeuter enn andre med minimal trening - noen ganger uten trening i det hele tatt; fagpersonene er bare dyrere." (Bobgan, Stop Counseling 40) Dr. Hans Eysenck har i sin undersøkelse bemerket at psykoanalytisk behandling generelt sett er litt dårligere enn de som ikke får behandling i det hele tatt. (Bobgan, Stopp Counseling 83)

Vi må også forstå at Freud, Jung, Rogers og andre ledende psykologer var fiender av kristendommen. Freud, som var jødisk, ønsket å ta hevn på kirken for sin tradisjonelle antisemittisme. (Bobgan Psycho Heresy 13) Patrick Glynn sier det kortfattet: "Freud mente at troverdigheten til religionen måtte ødelegges, fordi den ganske enkelt var "fienden." "(Glynn 59) Glynn sier om Freud: "Han så på tro som en form for mental forstyrrelse, en "universell neurose", forankret i "infantile" og "narcissistiske" tankemønstre - en neurose som han mente menneskeheten ville "vokse seg ut av". "(Glynn 57) Freuds arvtakere, både C.G. Jung og Carl Rogers tok helt avstand fra kristendommen.

Jung er veldig tydelig i å bekjenne: "Vi psykoterapeuter må overta problemer som strengt sagt tilhører teologen." (Bobgan Psycho Heresy12) Faktisk er selve rotordet for psykologi basert på den greske "psyche" som betyr "sjel", som har å gjøre med den innerste personen. Frelse og omsorg for sjeler har vært kirkens tradisjonelle arbeid. Karl Kraus, en wiensk journalist, skrev en gang: "Psykoanalysen ikke en vitenskap, men en religion - troen på en generasjon som ikke er i stand til å tro noe annet." (Bobgan Psycho Heresy 23)

For det andre har den overdimensjonerte vektleggingen av faglig rådgivning i stor grad påvirket familien og individet. Tidligere var troende familier og enkeltpersoner beskyttet av kirken og dens bibelske tro. Mange nyere studier har dokumentert den naturlige hjelpen som kommer fra kristendommen. Studier har vist at engasjerte kristne er sunnere og lykkeligere enn andre. (Glynn 77) De overkommer kirurgiske inngrep raskere enn ikke-troende. De har mindre sannsynlighet for å misbruke alkohol, bruke narkotika eller begå selvmord. (Glynn 63-64) Kirken har åpenbart mange verktøy for å håndtere de vanlige levekårsproblemene. Men nå som psykologi har blitt dradd inn i kristendommen, blir mange av disse velsignelsene fjernet.

Dr. Tanya Dineen, en psykolog med mange æresbevisninger, forlot bransjen helt etter å ha sett dens maktmisbruk. Hun sier, "Psykologibransjen skiller folk fra sine familier, fremmer stereotype mennesker og fiendtlige syn på menn og kvinner. Den nedverdiger vennskap og fremmer generelt mistillit og mistro." (Dineen 98) Siden kvinner i langt større grad enn menn søker psykologisk rådgivning, fjerner dessverre ofte psykologen kvinnen fra den beskyttende rollen som mannen tradisjonelt skal ivareta. Dineen legger til: "Det som nå heter "psykologi" er egentlig "junk science", en vitenskap uten sjel, uten grenser og uten metode; som famler seg frem under skiftende grunnlag av popularisme og flyktige ekspertuttalelser." (Dineen 138)

Christina Hoff Sommers og Sally Satel, M.D., siterer en studie fra år 2000 av Robert Neimeyer ved University of Memphis. Han rapporterte "at 38 prosent av pasientene som mottok sorgsterapi, faktisk ble verre enn en samsvarende gruppe som ikke mottok behandling. Vanligvis er sorg selvbegrensende, og det store flertallet av oss trenger ikke "eksperter" til å lede oss gjennom sorg." (Sommers 138)

Psykoanalysen har hatt noen svært ødeleggende konsekvenser for mange individer. Siden psykologi er en "profit"-virksomhet, er det naturlig for rådgiverne å "produsere ofre" som Dr. Dineen også har verifisert. Det er også naturlig for dem å forlenge veiledningsprosessene. Dineen sier, "Psykologi er i stor grad verken vitenskap eller yrke, men heller en industri som er fokusert på egeninteresse og drevet av økonomiske interesser." (Dineen 13)

Psykologien har hele tiden fokusert sterkt på individuell selvtillit. Dette har også i det siste blitt fokus for hele vårt utdanningssystem. Sommers og Satel kommenterer denne trenden og sier: "Flere og flere forskningsgrupper sier nå at det faktisk ikke er noen sammenheng mellom høy selvtillit og prestasjon, vennlighet eller gode personlige relasjoner. Høy selvtillit er heller kjent for å være assosiert med antisosial atferd - til og med kriminalitet." (Sommers 6) Disse forfatterne fortsetter med å si: "Høy selvtillit er ofte funnet hos folk som er narcissistiske og har en oppblåst følelse av popularitet" (Sommers 31) Alt dette er helt fjernt fra den enkle bibelundervisningen som anbefales i f.eks. Rom 12,3 "Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham."

Psykologibransjen har gjort sitt beste for å fjerne individets ansvar for egne problemer ved å legge skylden over på andre eller betegne problemene som «sykdommer». For eksempel er misbruk av alkohol ikke lenger en synd, men en sykdom. Mange andre ting som en gang bare var rene synder, betraktes nå som sykdommer. Dr. Thomas Szasz, professor i psykiatri ved State University of New York, hadde dette å si: "Folk trenger ikke å bli fortalt at malaria og kreft er sykdommer. De vet at det er sykdommer. Men folk må bli fortalt, og blir fortalt om og om igjen at alkoholisme og depresjon er sykdommer. Hvorfor? Fordi folk vet at det ikke er sykdommer." (Szatz xxiii) Sommers og Satel legger til: "Problemet med terapi er at det tillater toleranse for det uutholdelige. Det viser også hvordan de virkelige ofrene blir ignorert. Når synd blir syndrom, blir etisk uakseptabel oppførsel tillatt og uskyldige lider." (Sommers 84)

Det er mange andre områder hvor psykologi har forandret vår tenkemåte i den vestlige verden. La oss bare plassere et siste område der psykologien har forårsaket skade. Pasienter blir idag fortalt at de må snakke om sine følelser og slippe dem ut. Sommers og Satel sier om dette: "De siste årene har det blitt produsert en betydelig og overbevisende forskning som viser at uttrykk for følelser ikke er en sikker vei til lykke. Tvert imot fører det ofte til ulykke." (Sommers 112) Det samme sies også fra presidenten i American Psychological Association, som faktisk forbyr bruk av "ventilering" i terapi. De noterer seg hvordan data har blitt publisert i tidsskrifter som bekrefter at det å snakke om negative erfaringer, ikke nødvendigvis reduserer angsten av disse hendelsene eller fremmer deres kur. I stedet synes det å ha liten effekt på gjenoppretting i seg selv. (Sommers 112) I Bibelen finner vi en helt annen løsning f.eks. i Fil 3,13-14 "Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus."

Hva kan vi gjøre?

Vi må forlate kunnskapens tre og vende tilbake til livets tre som er Jesus. Vi må merke oss Guds ord i Matteus 7,17-18 som sier: "Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt."

Sigmund Freud, som vi har nevnt, var et dårlig tre. Dessverre har kirken høstet fra dette dårlige kunnskapstreet i mange år, og nå begynner vi å betale prisen for denne overtredelsen. Paulus advarer oss om dette, slik han også en gang advarte sin unge favorittpastor Timoteus: "Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg! Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bare er kunnskap i navnet. Noen har bekjent seg til den og dermed forvillet seg bort fra troen. Nåden være med dere!" (1 Tim 6,20-21).

La oss vende tilbake til de enkle bibelbaserte tjenestene. La oss ikke lenger stå på lange ventelister og lures av falsk Freudiansk psykoanalyse. Bibelbaserte tjenester er hele tiden tilgjengelige og utføres av en kjærlig pastor eller av kristne venner. De bibelbaserte tjenestene er fokusert på å få personen frisk og hel, ikke på å fortsette øktene for personlig og profesjonell gevinst. De bibelbaserte tjenestene er utelukkende basert på bønn og på Bibelen som er Guds hellige ord. Dette ordet vil fortsette å gjelde gjennom alle tider, ja til og med inn i evigheten. (Jesaja 40: 8).

La oss huske at vi vår frelse, modenhet og helhet ligger i Jesus Kristus og ham alene. Bibelen sier dette om ham: "For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede." (Kol 2,3). Og Jesus sier dette til oss i Matteus 11,28-30: "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett."

Spikeren