NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 25. januar 2019

FMI i Paris

En inspirerende Yvan Benedetti på talerstolen. Foto: FMI
Skrevet av nettredaksjonen i FMI.

"Avec le Peuple, pour la Nation!" - Med folket for nasjonen!

FMI deltok på kongress og demonstrasjon i Paris i regi av De Gule Vestene.

FMIs delgasjon var tilstede på to meget interessante samlinger i Paris sammen med organisasjonsteamet til de gule vestene denne helgen. 

Først var vi invitert som delegater til en kongress arrangert av «Parti les Nationaliste Francais», PNF. Kongressen fant sted med over 800 deltagere som representerte forskjellige partier, organisasjoner og uavhengige medier.

Ved ankomsten til kongresshallen var det en inngående og effektiv kontroll personkontroll av samtlige delegater og hva de medbrakte. Også kropps-scannere som finnes på flyplasser måtte deltagerne gå igjennom.

På tross av dette arbeidet sikkerhetsavdelingen sikkert og effektivt. Arrangørene hadde sikker informasjon om at flere busser og privatbiler med blodrøde sosialister, anarkister og kommunister i en kriminell terror-organisasjon som kaller seg afa var inntruffet i Paris fra bl.a. Spania, Italia, Hellas, Belgia og Tyskland. To busser med venstreavskum fra Ukraina ble stoppet på grensen til Frankrike. At denne terror-organisasjonen mottar statsstøtte slik som ars i Norge er illustrerende for hvilket samfunn de «folkevalgte» etterstreber. Statsfinansiert voldelig berme! I kongresshallen møtte man et rikholdig utvalg av forskjellig informasjonsmateriell og salgsboder hvor alt fra litteratur, klær, partiinformasjon, etc. etc. I beste fransk tradisjon var det et rikholdig utvalg av mat og drikke. Fotografere og filme inne i salen og i foyaen var totalt forbudt. FMI hadde en avtale med arrangørene om at vi fikk filme og ta bilder som også det akkrediterte mediateamet til PNF. Vi publiserer senere i denne artikkelen et eksklusivt intervju med Yvan Benedetti fra Les Nationalistes.

En revolt som er en nasjonalistisk revolusjon

Kongressen ble åpnet av kamerat Yvan som tok et tilbakeblikk til starten av de gule vestene aksjonene. Mobiliseringen var først en folkelig og riktig protest mot nedskjæringer i helsetilbudet og en drastisk økning i bensinprisene. Nå er de gule vestene og denne bevegelsen en revolt som er en nasjonalistisk revolusjon. De skiller ikke på om du tilhører venstre- eller høyresiden da dette er en folkelig revolusjon mot et folkefiendtlig system. Folket er nasjonalistisk. At venstresiden i Frankrike er så desperate at de inviterer terror-organisasjoner for å kuppe de gule vestene vil ikke lykkes. Til det er de gule vestene nå for bra organisert. Venstresiden har IKKE monopol på revolusjon. Om systemet ikke styrter i morgen, vil det passere. Sett i et historisk perspektiv tok den første franske revolusjonen 4 år fra den startet frem til den var endelig gjennomført. Vi nasjonalister skal vinne og avskaffe det parlamentariske demokratiet med direkte demokrati for folket og vår nasjon. Yvan ble avbrudt flere ganger av øverdøvende jublende og kampklare delegater. Etter foredraget hans tok det flere minutter før salen kom til ro.

Jerome Bourbon fra den alternative media, Rivarol, er meget anerkjent i Frankrike og regnes som en av de store intellektuelle kapasiteter og idegivere i fransk politikk. Jeromes foredrag var en ren nytelse! Lynskarpt og fundert var temaet hans ytringsfrihet. Han tok avstand fra populister som den systemkonforme Geert Wilders i Holland og statsminister Kurz i Østerrike. Vi er de sanne nasjonalister og ekte revolusjonære! Delegatene var overbegeistert etter hans glimrende innlegg.

Gule vester innleder en revolusjon!

FMI delegasjon valgte i pausen å forlate kongressen for å delta på de gule vestenes demonstrasjon i midten av Paris. Det første vi møtte i nærheten av triumfbuen var en lett sky av tåregass, hundrevis av forskjellige biler og spesialkjøretøyer fra politiet. Flere tusen politi og spesialkrefter i full stridsutrusning, utstyrt med maskinpistoler, maskingeværer og flashbombs var overalt og synlig nervøse. Vi fra FMI fikk et interessant møte med sentrum av Paris og vi alle er enige om at, ja, vi skal komme tilbake å kjempe sammen med våre franske kamerater mot oligarker, NGOs, masseinnvandring og det folkefiendtlige systemet. Direktedemokrati og repatriering av alle fremmedkulturelle i hele Europa! EU er Europas Undergang. For et Europa med homogene folk, stater og grenser! Europa er vårt og ikke den styrte eliten!

FMI ser med glede frem til kommende planlagte aksjoner her hjemme hos oss i Vårt Norge hvor også Yvan Benedetti og nestformannen i PNF, Pierre Marie Bonneau vil være tilstede. Det nasjonalistiske Norge kan glede seg! Om de i systemet som ikke ønsker ytringsfrihet, eller en innskrenket ytringsfrihet for oss nasjonalister vil glede seg er vel heller tvilsomt.

Avslutningsvis vil vi sentralt i FMI takke den norske delegasjonen som tok seg tid til og selv finansierte reisen til Paris å representere oss på en så fremragende måte! Virkelig et eksempel til etterfølgelse! Som våre medlemmer skal være informert om vil det i tiden fremover følge en rekke spennende og interessante arrangementer både i utlandet og i Vårt Norge hvor alle aktive medlemmer er invitert. Andre interesserte er i utgangspunktet selvsagt invitert til alle disse aktivitetene. Ta kontakt med FMI sentralt og detaljer vil kunne bli formidlet. Sammen er vi sterke! Alt for Norge!

Vi oppfordrer alle lesere om en spende slik at vi kan finansiere nytt informasjonsmateriale og våre kommende aktiviteter. Ikke kjøp en pølse og brus på bensinstasjonen i morgen: Støtt FMI økonomisk! Vi mottar i motsetning til ars ikke en norsk krone i støtte i vårt utrolig viktige informasjonsarbeid.

Her følger intervjuet med Yvan Benedetti og vi beklager dårlig lydkvalitet i begynnelsen (intervjuer Morten Lorentzen). Men vi Norge vil snart få gleden av å høre Kamerat Yvan holde appeller hos oss her i Vårt Norge. Norge er Vårt!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bli medlem. Aktivist eller støttemedlem! Hjelp oss i vårt viktige arbeid. Støtt FMI økonomisk via et brev med innhold (anonymt eller ikke), Vipps: 43995 eller Kontonr: 0530.40.68169. FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N.

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet!


Klikk her for å se filmer fra demonstrasjonen samt intervju med Yvan Benedetti: