NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 27. januar 2019

FN's, EU's og de nordiske landenes avkristning

Andakt av Mona Ekenes.

... og da spesielt Norges og Sveriges (spesielt to av de nordiske landene) negative holdning og sin betydelige motarbeidelse av Guds øyesten Israel, er årsaken til den situasjonen vi befinner oss i her i landet nå. Herren Gud ved sitt forsyn forutså jo at dette skulle skje allerede før verden ble skapt.

GUD VÆRE LOVET FOR NÅDEN I KRISTUS!

3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,
 han som i Kristus har velsignet oss
 med all Åndens velsignelse i himmelen.


4 I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,
 så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.
5 I kjærlighet har han,
 av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til
 å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,
6 til pris og ære for hans herlighet
 og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.

7 I ham har vi forløsningen
 som ble vunnet ved hans blod,
 tilgivelse for syndene.
 Så stor og rik er hans nåde,
8 som han i rikt mål har latt oss få.
 Slik gav han oss all visdom og innsikt,
9 da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet,
 den frie beslutning han hadde fattet
10 om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne:
 å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.

11 I ham har vi også fått del i arven,
 vi som på forhånd var bestemt til det
 etter Guds forsett,
 han som gjennomfører alle ting
 etter sin plan og vilje.
12 Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet,
 vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus.

13 I ham er også dere kommet til tro
 da dere hørte sannhetens ord,
 evangeliet om deres frelse.
 I ham er dere blitt merket med et segl,
 Den Hellige Ånd som var lovt,
14 og som er pantet på vår arv,
 inntil forløsningen kommer for Guds folk,
 til pris og ære for hans herlighet.
(Ef 1,3-14)

Når en ikke vil lære av historien som tilkjennegis i Skriftene, da går det galt.

Vannflommen, Sodoma og Gomorra samt Ninive og hvordan Herren Allhærs Gud oppdro jødene også ved tukt og straff, burde være mer enn nok til lærdom.

Men ville menneskene høre på Israels Gud? Resultatet ser vi jo i disse tider, når det blir ille nok kommer klagene og uroen.

Det eneste som duger er at så mange som mulig svarer når Kristus Jesus kaller på
dem og derfor søke etter Jesu tilgivelse og omvender seg til Kristus Jesus, ingenting annet duger enn å bli født på nytt. Selv om vi nå går inn i De Store Trengselstider som er profetert, selv om profetiene om det store frafallet også oppfylles. Guds Frelsesplan står fast helt til alt er oppfylt.

Hva hjelper det å forbanne myndighetene, som noen gjør, uten å forstå årsakene til at det har blitt slik? Guds folk, jøder og hedninger som hører Kristus Jesus til har jo også drevet misjon samt advart og påminnet også om profetiene, men den flere tiårige økende velferdstiden bidro samtidig til at mange sovnet. Lignelsen om de ti brudepikene er vel velkjent for de fleste? Denne menigheten ville vel flere oppfatte som en bra menighet, men Kristus Jesus sier noe annet:

TIL EFESOS

1 Skriv til engelen for menigheten i Efesos:
Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestaker av gull:

2 Jeg vet om dine gjerninger; du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere.

3 Du har holdt ut; du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett. 

Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet.
5 Tenk på hvor du stod før du falt. Vend om og gjør igjen dine første gjerninger! Ellers kommer jeg over deg og tar lysestaken din bort – hvis du ikke vender om.
6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.
Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis.
(Åp 2,1-7)

TAKK OG BØNN

15 Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg nevner dere i mine bønner.

16 For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige.

17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.

18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige,
19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende.

22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken,
23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.
(Ef 1,15-23)

Shalom!
Guds velsignelse og fred!

Mona Ekenes