Integrering - fallert løgnaktighet

Foto: Lekeplass i Alta – Bente Haarstad
Av Dan Odfjell. 

Dette gjelder islam og enkelt sagt, derfor faller hele det Ap promoterte Vi-prosjektet i fisk. For deres svulstige forutsetning var, at alle også muslimene ville måtte ønske å bli, ja som prektige oss. Nei, og atter nei, og av flere helt forståelige grunner. Men mest fordi disse menneskene ikke er ateister. De tror ikke på individets frie tanke og livsstil. De vil ikke bli som oss; det er ønske tenkning, faktisk verre, det er bevisst falskhet, en illusjon.

Da jeg leste Simen Sandeliens kronikk under tittelen «Troen på at «norske verdier» smitter er ønsketenkning» document.no 31/12/18 måtte jeg bare nikke og si meg enig. Han dissekerte en opplagt venstrevridd assisterende utenriksråd fra UD, et departement forøvrig kjent av folk på innsiden som et ideologisk rottereir. Vedkommende, Torgeir Larsen, gjorde gjennom Dagbladet et tappert, men mislykket forsøk på å forsvare norsk innvandringspolitikk. Dessverre, han er en av mange propagandister som jo høyere de går på banen, desto dypere faller de. At Norge som det eneste landet i verden skulle lykkes med integrering, selv med verdensrekord i penge-bruk pr innvandrer, er og blir ønsketenkning.

Konklusjonen til Simen Sandelien var, avslutningsvis, klinkende klar: «I mellomtiden bør vi innføre noen strakstiltak. For det første bør vi ha nullvisjon for ytterligere fremmedkulturell innvandring. For det andre bør vi stoppe tildeling av norske statsborgerskap til de som har ankommet. Det skjer farlige ting i Europa nå. En ny innvandringspolitikk er klok risikostyring. Det er hensynsfullt overfor hele den norske befolkningen - inklusive innvandrere».

Imaginær-demningen i Europa har bristet, med «folk» økende protesterende. Måtte Erna Solberg-regjeringen omgående ta den nødvendige stats-kontrollen, med proaktive tiltak for å beskytte Norges land og folk. Hva har regjeringen og folket å tape på litt saklig erkjentlighet? Kun mye å vinne vil jeg tro.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.