NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 29. juli 2019

Skrekkscenario fra Sverige etc.

Av Dan Odfjell. 

På Resett 14/7/19 skrev Jan Schibbye Hervig en kronikk med tittelen «Systemkollaps i slow motion» som hadde fortjent norsk medias gjengivelse for å vekke hele det norske folk til innvandringens "svenske” nedsider. Nettopp fordi NRK og andre gjør det tvert motsatte, de søker å søvn-tildekke oss realitetene på bakken. Hvorfor? Fordi virkeligheten skjemmer dem, ja røper dem som de rene kollaboratører mot vårt land og til en Sverige-tilsvarende nasjonal ulykke. 

Riktignok er ikke Norge kommet like langt, men allerede opplever vi dramatiske innhugg i vår oljerikdom som konsekvens. Noe våre politikere heller ikke vil innrømme, fordi de mange arbeids-uvillige innvandrerne sammen med våre økende pensjons-forpliktelser gjør dagens politikk ikke bærekraftig. Hele oljerikdommen er allerede øremerket fremtidige samfunns forpliktelser.

Når selv den svenske kommunistavisen «Flamman» reagerer med sterk bekymring over utviklingen der borte er det iallfall tegn på alvorlig oppvåkning hos søta bror. Siden den avisens  lederartikkel 23. juni har det helt bemerkelsesverdige skjedd at Kristdemokratane åpner opp for kontakt med det lenge spedalsk-behandlede Sverigedemokratarne - fordi sistnevnte er innvandringskritisk. Altså, endelig tegn til politisk realisme. Hele Europa begynner å se tegningen, selv i Angela Merkels Tyskland begynner folk å reise seg i protest. I England har befolkningen tapt nær all tillit til politikerne og vil ut av EU. Nå med Boris Johnson nettopp valgt til ny statsminister.

Erna Solberg, lever du og Høyre totalt i deres eget ekko-kammer? Har du ikke konservative ærlige rådgivere som tenker og tør det norske folkets beste? Ser eller forstår dere ikke åndskampen under farlig utvikling - når dere sågar medfølger EU og FNs innledete krig mot ytringsfriheten - ensidig for å få has på islam-kritikken. Når det utvilsomt er kristendom som er forenelig med vestlig demokrati, slettes ikke islam og Sharia-lov. Av inntrengere en medbrakt kultur fra verdens dysfunksjonelle islamske stater. Skal vi kopiere disse, er det politikken?

Og med midt-østen nå rensket for kristne, enten dyrisk drept, fordrevet eller gjennom voldtekt og/eller seg tvangs-underlagt en fanatisk totalitær verdens-bevegelse. Og likevel tør vår regjering og dens elite-globalister ikke annet enn passivt å late islamismen velkommen. Her kan man snakke om et selvmords paradigme som var vi en ekstrem religiøs sekt uten sans eller samling overhodet. Eller er det som på en sykkel hvor det gjelder å sykle ellers faller både den og makten? Men se, de mer edruelige europeiske tidligere øst-blokk landene har aldeles ikke glemt hva det betyr å være overnasjonalt styrt. De praktiserer en annen politikk for ikke å tape nasjonal suverenitet og frihet.

Det synes meg noe krampaktig kommet over konsensus tenkningen og våre riksmedier nå. Når mange og økende nå føler at noe er galt, at vi er på feile farlige veier. Er det derfor politikerne nå «sykler» som desperat for ikke å måtte innrømme «syndefloden» og fallet.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.