Et nødvendig oppgjør

Fra Anonym. 

Jeg ble veldig glad for at red. tok et nødvendig oppgjør med verbal utgliding som ingen er tjent med og kun virker frastøtende for alle som SC kan trekke til seg og assosieres med i disse brexit tider. Jeg tenker at dersom sekulære og verdslige grupper og individer, som ikke kjenner evangeliet, holder en høyere verbal standard, hva bidrar da kristne forum til annet enn å forringe dannelsen som formes av evangeliet?

I seg selv er det overmåte skammelig å ytre seg bare for å rakke ned på offentlige personer. Med eksemplene som er gitt i Bibelen vil jeg påstå at intet kan måle seg f.eks med bergprekenen og kjærlighetens høysang. 

Vi er gitt to enkle bud fra Ham, som er gitt all makt i himmel og på jord, om å elske Gud og vår neste. Videre følger de beste løfter med å søke Guds rike først for derved å få "det andre" i tilgift.

Det krever heller ikke store innsikter for å skjønne at dersom vi elsker og ber for vår neste, så oppfører vi oss deretter, og søker å nå dem ved hjelp av fornuft, tilbud om tilgivelse, nåde og sannhet, som alene er gitt i Kristus, som et ugjendrivelig historisk faktum. Ingen annen hendelse i verdenshistorien er dekket med flere litterære referanser enn Sønnens liv, død og oppstandelse. Den dag i dag står graven åpen og tom ved hodeskalle-stedet i Jerusalem, der alt stemmer med beretningene om hvor de la ham.  

Som kristne har vi grunn til å være uenig i politikken som føres, men vi har også de beste argumenter, om disse benyttes med kløkt og forstand, men som forutsetter at mentaliteten til Frelseren og apostlene er kjent. Sånn sett ligger en formidabel oppgave for SC, om Spikeren vil drifte nettstedet fremover. Bibelen kom ikke for moro skyld, men som en nitidig samling bøker, der Jesus sa at dersom gjerningene som ble gjort i Kapernaum hadde skjedd i Sodoma, ville byen blitt stående, samt at verdensbyen Ninive omvendte seg, men her er mer enn Jonah. 

I hele tatt er det en tragedie at offentligheten sløser ut milliarder til NRK / MSM, som legger føringene for forfallet, men ikke gir en krone til alternative medier, der SC med sin kristne profil, kunne fylt en overordnet oppgave, fordi kampen kun kan vinnes ved Ånden hjelp, slik Jesus er den eneste som overvant verdens fyrste, som klassisk tema i kristendommen. 

Sal 71,14-19 "Men jeg vil alltid vente med håp, jeg vil legge min lovsang til all lovsang du får. 15 Min munn skal fortelle om din rettferd, dagen lang om din frelse, enda dine gjerninger ikke kan telles. 16 Jeg vil tale om Herren Guds storverk, forkynne din rettferd, bare din. 17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp. Jeg forteller fortsatt om dine under. 18 Gud, forlat meg ikke selv når jeg blir gammel og grå, la meg tale om din kraft til hele den slekten som kommer. Ditt velde 19 og din rettferd, Gud, når til det høye. Du som har gjort så store ting, Gud, hvem er som du?"

GOD WANTS YOU TO SEE THIS (2019)


Anonym

 Har du en mening eller lyst til å publisere en artikkel? 
      Send den til meg på: spikeren@rocketmail.com