Muslim-hat, hvordan blir det til?

Av Dan Odfjell. 

Det skapes åpenbart av muslimene selv. Hadde de innordnet seg vårt demokrati, våre regler, levesett, arbeids- og andre rettskafne verdier hadde de fått respekt og tillit. Ingen andre minoriteter eller religioner påstår seg tilsvarende krenket - og ingen andre enn muslimene er tilsvarende tilgodesett. Jeg finner våre myndigheter dessverre enten ryggradsløse og/eller hjelpeløst redde. Noe inntrengerne kynisk tar fordel av.

Hans Rustad på document.no 11/8/19 hadde over-skriften «Det foreligger ingen trusler mot moskeer» i Norge». Og kanskje viktigst, det samme utsagnet kom fra lederen i Islams Råd Norge, Abdiraham Diriye som sa «Moskeen i Bærum eller andre moskeer i Norge har, så vidt vi kjenner til, ikke mottatt trusler vi kan karakterisere slik.».

Likevel forsvarer ikke våre myndigheter oss mot muslimenes påfølgende argumenter og hat, det store og virkelige hatet. Tvert imot faller «fordels folkene» oss lands-forrædisk i ryggen ved kun å snakke inntrengernes, muslimenes sak. Og mest ved ikke å fortelle oss den store sannheten, nemlig at for hver dag som går, er Norge litt mer tapt. Hva og hvem holder Statsministeren med? Knapt det frie selvstendige Norge.

Erna Solberg sverger på at Norge skal være et trygt land, at muslimer skal kunne føle seg trygge i Norge. Flott, men langt viktigere, hva da med oss vanlige andre, Fru Statsminister? For det er da generelt oss andre, jøder og andre ikke-muslimske barn, kvinner og mannlige velgere, som nå føler seg truet. Av Dem og myndighetene dårligst beskyttet.

Vår tilvante trygghets-tid synes forbi - påfølgende de tillatte radikale muslimenes inntog, uten at jeg her behøver å gå i våre nå «hverdagslige» detaljer. Og verst, de skyldige er ingen andre enn dere mange, dere uansvarlige middelmådige politikere... Som tydeligvis ikke forstår eller, ikke en gang gidder å sette dere inn i islamismens skrifter og befalinger. Dette går ad skogen, slik alminnelige svensker ser og nå sier det. I det minste der borte har de fleste nå lært seg av uhyggen. Men ikke våre globalistiske «dumsnille strutser» som ikke vil erkjenne realitetene på bakken.

Jeg oppfordrer alle til kommunevalget neste måned å stemme på et politisk protest-parti. Selv velger jeg meg det kristne, PDK, konservativt så godt som eller bedre enn noens. Som klart er opptatt av «Norge ut av EØS/EU samt landets forsvar umiddelbart styrket etc...

I en urolig verden har vi neppe andre å stole på enn oss selv. Fru Statsminister, hvem stoler De på? Muslimene eller østtyske Angela Merkel, kanskje? Sistnevnte som favoriserer EU til en østlig orientering mot Kina og Russland heller enn vestlige Nato og USA, sistnevnte det frie Norges eneste redning i en krise? For igjen takket være dere politikere er Norge idag akkurat like forsvarsløse som i 1940 - overfor den gang inntrengende tyskere.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.