Politiet er førstelinjen

Av Dan Odfjell. 

Det hevdet Håvard Hedde på document.no 5/8/19 som mener at våre politikere ikke forstår hva som skjer når de svikter og/eller holder politiet tilbake fra å gjøre jobben sin. Når muslimene  gies en slags forkjørsrett, dvs de slipper lettere unna og oppmuntres indirekte (relativt til norske nordmenn) slik til å ta full fordel av en totalt misforstått snillhet. Vær ikke i tvil, de uregjerlige kan spillet og har sine egne advokater og/eller norske leiesoldater som gjør jobben for dem (betalt av oss andre) selvfølgelig... Denne form for selv-diskriminering oppleves over hele Europa, inntil det smeller. For å si det så pent, ja så konformt som overhodet mulig, dette er ingen bærekraftig utvikling. De land som tar forhånds regler slik som de realistiske øst-europeiske blir vinnerne. Og i Europa tror jeg personlig mest på det overlevningsdyktige Polen som jeg kjenner fra lang tid tilbake, hvor det også må jobbes for levebrødet. Det avskrekker unge fremmede «stridsdyktige» menn i sin beste alder fra der å søke asyl...

Overskriften til Hedde var «Berlin: Politiet føler seg som slaktoffer» når det er politiet som blir angrepet, samtidig og fra begge sider: fra sine egne overordnede, og fra de kriminelle mer uregjerlige. Resultatet blir et samfunn med økende usikkerhet, dvs farlig svinnende trygghet for oss gamle-folket. Som forårsaker negative, ja skadelige tilstander både for skole ungdom og oss eldre. Statens fremste oppgave er borgernes sikkerhet. Derfor til EU-Erna Solberg: det hjelper ikke å stå på trykk-koker-lokket eller å «true» folket med innskjerpede straffe-utmålings rammer - overfor dem som griper til hatprat for å gi uttrykk for sitt oppriktig sinne og/eller ren fortvilelse over hode-avkutting eller annen mer daglig dags udåd. Barbariet oss tidligere fremmed. Men tror du en eneste politiker vil medgi dette? Norge mitt Norge, det omtalte kjempernes fedreland, er nær alle i hop blitt feige små lus og fedrelands-svikere?

Vi vet også at islamistene pr definisjon ikke underordner seg ordensmakten dvs politiet og heller ikke demokratiet, herunder norsk grunnlov, frivillig. De tror på Sharia lov og som vi ser, deres ledere nekter muslimene å integrere seg. Det var Jonas Gahr Støre og hans forgjengere som holdt ut denne såkalte lykkelige integreringen, det fargerike, den mangfoldige berikende multikulturen. Bullshit i det store og hele. Nei, sannheten er de ville skifte oss ut med nye velgere. Derfor og selv før, og ja uten krav om å kunne snakke eller forstå norsk, ble norske pass utdelt som sosialistisk sukkertøy. Til tross for at muslimene opererer som klaner eller grupper og at de stemmer en-blokk etter ordre, ikke som oss, individuelt reelt demokratisk.

Men en tidligere politiker sto opp og frem og advarte og ble derfor hundset grovt av alle de politiske hyenene. Det var Carl I Hagen. Han «forstyrret» den politiske sand-kasse idyllen og som stor «utakk» for sitt utrettelige arbeide for landet ble han nektet rollen som Stortings-president - selv om han var eminent best kvalifisert. Dette i stor kontrast med de mange langt mindre personligheter som gjøres til fylkesmenn eller annet mer eller mindre bekvemt, dvs en karriere-avslutning som takk for innsatsen. Så «små» var spesielt Støre og hans kumpaner, usle politiske paver. Vi mange har mistet all tillit til norske middelmådige Stortings-politikere, flertallet er ren staffasje. Men verre for landet er at folk har mistet respekt for politiker-klassen samt riksmediene. Det undergraver demokratiet, kombinert med en minsket trygghet-følelse i våre daglige liv. Det gjelder spesielt Oslo og større byer hvor klan-aktivet gjør seg sterkt gjeldende.

Nasjonal selvdestruksjon er i klartekst hva politikere bedriver, og med vitende vilje. Velg dem vekk snarest.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.