SV og Sp er kritiske til eliteutdanning

Knoll & Tott er kritiske til eliteutdanning.
Av Kirkehøyden. 

Viser til artikkel i Klassekampen som skriver at SV og Sp er kritiske til eliteutdanning ved Universitetet i Oslo.

Dette er kjernen i SVs "utdanningsystem" - senke nivået fra barnehagen opp til universitetsnivå. Vår utenriksminister laget i sin tid en oversikt over SVs  komitearbeid i stortinget. "Handy cappe" flest mulig unger fra 1. klasse. Samt ødelegge dem i barnehagen, særlig guttene, og her har deres lykkes stort, siden mange SVtanter jobber der.

Sann utdannelse erstattet med propaganda, skjult bak en masse vakre ord om likhet - alle like fordummet. Det er eneste måten dere kan skaffe dere makt på, er å fordumme befolkningen. Fordi ideologien deres har ikke ledet til noe annet fattigdom, despoti og folkemord - alt imploderte for 30 år siden, men SV gir seg ikke.

Ironien er at venstresiden i USA beveger seg i samme retning fordi utdanningsystemet er infiltrert av kommunister/ sosialister. Derfor ivrer SV for SFO og vekk med lekser, så ikke ressurssterke foreldre skal kunne ta inn slakken.

Tipper dere gleder dere over utviklingen i Venezuela, folket har mistet alt. Det er nok dette dere vil ha for oss. Siden dere elsket DDR, det store forbildet. som muret sitt folk inne, skjøt dem hvis de stakk av. Et fullkomment angiversystem for å kontrollere folket. En mur fra Halden til grense Jakobs elv, er nok den våte drømmen for alle SVere. Og sende slike som meg på omskoleringsleir (gulag), tvangsmedisinering, hvis vi er heldige. Deres forbilder i Sovjet valgte gjerne ett enkelt nakkeskudd, og massegraver.

Kirkehøyden