NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 28. august 2019

Trojanske hester innenfor kristenheten

Av Kirkehøyden. 

Dette var opprinnelig bare en kommentar etter at KRIK ble planmessig avkristnet, men det "ballet" på seg. Hele kristen Norge er under angrep fra Trojanske hester på innsiden av kristenheten. Viser til Vårt Lands artikkel: "KRIK sier «ja» til ledere i homofilt samliv". Det er på høy tid at kristne som forholder til Guds Ord sier fra, forteller sannheten usminket. Svikerne av vår tro tenker som Bondevik, da han bestemte at KrF skulle bli et marxistisk parti: Vi, det kristne grunnfjellet skjønner ikke hva som skjer. KrF gikk fra 14% til under sperregrensen.

Denne falske marxistiske, ikke kristne Bjørndal, kom inn i KRIK akkurat for å applisere den samme metoden som Byfuglien i "kirken" la grunnen for. To "likeverdige" syn som liksom ikke er splittende, betyr at de ikke-kristne marxistene vinner hver gang. De konservative, sanne kristne blir feiet av banen. 

Ingen unge kristne bør søke seg til KRIK, og kristne foreldre bør ikke tillate sine barn å komme inn under satans innflytelse. Jeg kjenner dette falske hedenske pakket helt fra studietiden på 60/70-tallet. Å inngå avtaler med dem er som med kommunister eller muslimer internasjonalt, særlig Midt Østen. Se bare på hvordan det gikk med Osloavtalen. De skal ikke leve opp til noen ting, bare de naive konservative, som gikk med på dette knefallet og gikk i fella - og de skal miste alt.

Dere konservative i KRIK må si opp mens det er ennå er tid, for Gud hverken sover eller slumrer, og han tar all velsignelse fra KRIK. Det samme med «kirken», hvor biskop Sommerfeldt er mobberen som kom fra det jødehatene Kirkens Nødhjelp. Han er en skikkelig slugger. Han mobber og demoniserer sanne kristne som forkynner Guds Ord rent og klart. Han gleder seg over at kristne hus blir tatt over av muslimer og anser det som bortkastede penger at alle østfoldinger får en gratis bibel.

Bjørndal er akkurat som den falske marxistiske biskopen Byfyglien med den marxistiske mafiaen sin, som var ledet av Berge Furre, som var en stor fan av DDR fan hvor kristen tro var kriminalisert - særlig fra SV og AP. Teologien kommer fra landsmøtene deres, som inkluderer folkemord på det ufødte liv og homoekteskap.

Idag leser "kirken" høyt fra koranen, velsigner grov synd og sodomi, støtter folkemord på det ufødte liv og forbanner Guds eget utvalgte eiendomsfolk. De tar side med nazi-religionen islam, som har lovfestet tilintetgjørelse av jøder, akkurat som Hitlers "Deutche nationalsosialistiche arbeiterpartei", derfor er nazismen også venstresiden. Nasjonal før sosialisme, fordi Hiitler ikke ville at Moskva skulle være senter for den samme "rørsla": Kommunisme og sosialisme. Derfor er våre marxister også i seng med Islam og det felles jødehatet. Der har dere planen til Bjørndal med flere "kristne." Det neste blir støtte til PLO og andre terror organisasjoner.

Byfuglien holdt alle for narr i tre år med homoekteskap og visste hva hun ville ha fra de startet "drøftingene" - med politisk oppbakking - et bestillingsverk fra AP/ SV. Derfor gikk det så fort med KRIK. Slik har marxistisk pakk tatt over mange norske kristne institusjoner og flotte verdslige, som Amnesty. De må alltid kuppe hva andre har skapt. Intet får de til selv, fordi Guds ånd er ikke en del av deres virke. Det blir som med byggingen av Babels tårn. Slå det gjerne opp. Men det er hele poenget. Dere leser ikke bibelen, men trumfer alt med "nestekjærlighet.

Dere kunne jo lese slangens samtale med Eva og bli avslørt. Gi det en sjanse. Frelsen dreier seg om å hente oss hjem ved troen på Jesus. Men han er visst persona non grata i «kirken».

1 Mos 3,1-6: "Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde skapt. Den sa til kvinnen: "Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?" Kvinnen svarte slangen: "Vi kan godt spise av frukten på trærne i hagen. Bare om frukten på det treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Den må dere ikke spise av og ikke røre; ellers skal dere dø!" Da sa slangen til kvinnen: "Dere kommer slett ikke til å dø (det er ikke kirkesplittende)! Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet (opplev grenseløs nestekjærlighet); dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt." Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og herlig å se på - et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og spiste (innførte homoekteskap). Hun gav også mannen sin, som var med henne, og han spiste."

Den ene etter den andre faller for deres falske statanistiske grep, inkludert MF, som på Blindern for så lenge siden. MF hvor Bjørndal ble "groomet". Så var hun innom KrF, som bare later som de kjemper for et kristent Norge. Om ikke lenge får Bjørndal ny stilling for nok en "hit job" for å avkristne Norge i satans tjeneste. Hun har funnet sitt kall...

Og bak ligger et annet motiv: De skal islamifisere (satans religion) vårt kjære en gang kristne Norge. Og KrF er helt med. De avkristnet vedtektene sine for å bli et parti for muslimer. Får ikke nok av dem. Derfor vil Grøvan endog hjelpe menneskesmuglere i Middelhavet for dette ene formål: Å bli et stort parti og islamifisere Norge.

Dette har Vårt Land og "kirken" drevet med lenge. Og dette er planen til KRIK; å hindre at de unge får møte Jesus, slik som MF gjør med alle sine studenter. "Kirken" har en prest (nå hos MF), som går rundt i svart T-skjorte hvor det står at hun er "Prest", fordi ellers ville ingen vite det. Hun forkynte Harry Potter for de unge i Fagerborg kirke. Hun skriver muslimsk andaktsbok sammen med en muslim hos MF. Muslimen underviser i samfunnskunnskap, sharia og koranen. (Se nederst hva vi kristne har i vente). For dette fikk "presten" i sort Petter Dass prisen av Vårt Land. 

«Kirken» har en annen forskrudd kvinnelige «prest». En «kunstner» som tilber Allah og griser til bibelen med meuntsrasjonsblod. Alt godkjent av kirkeledelsen og bispen. Hun var også med på å gjøre KFUM anti jødisk.

Vårt Land jobberintenst sammen med Olavfestdagene for å islamifisere den, med "åndelige" samtaler med profilerte muslimer inne i en kirke, for å foregripe fusjonen som er planlagt - den hedenske verdenskirken under FN. Vi sanne evangeliske kristne og jøder har ingen adgang. Vi skal demoniseres og etter hvert henrettes. Se nedest.

Akkurat som de tusener av kristne som har blitt halshugget og korsfestet av muslimer i Syria og Irak. Ikke ett kvekk fra felleskirkelig råd og dens internasjonal arm ledet av svikeren Olav Fykse Tveit. Men det blir verre: De tar side med barbariske muslimer, som under Kirkeuka, mot Israel. 

Disse skøyerne hedret døde etter Christ Church, men vi hørte ikke ett kvekk etter Sri Lanka eller de 35.504 terror angrepene utført av muslimer i "guds" navn, også da de drepte 3000+ på en dag. Og så hevder man at muslimer er offer for hat?

Lederen av Olavfestdagenene fikk Petter Dass prisen for å sløyfe Fader Vår under NRKs morgenandakt. Følg med, for vi er under angrep fra innsiden. Og forbildet til Byfuglien er den svensk sjefsbispa som allerede nå sier: "Riv ned korset og vend dere mot Mekka."

Faderen Stålsett holder strategimøter med ekstreme islamister og PLO på Stiklestad, som ikke lenger er et hellig, kristent sted. De har planer om å bygge en moske der hvor vi ble en kristen nasjon. Sønnen Stålsett, som har doktorgrad i kommunisme og katolsk "liberation thology", ledet et utvalg (bestillingsverk fra de rødgrønne), som skulle ta fra oss evangeliske, konservative kristne foreldreretten. Han ønsker å nekte oss å fortelle barna om Jesus til de blir gamle nok til å «velge selv» - det vil si for å bli ateister, marxister eller muslimer. Han jobber sammen med en ung dame på MF som skal "hjelpe" kristne barn til å bli transer og homofile. Klart en stor sak i Vårt Land, som lenge har vært et marxistisk hoved organ.

Nedenfor finner du koranvers som viser hva muslimer og våre «kristne» medløpere, svikere av vår kristne tro, planlegger for oss, jøder og vantro. På toppen av det, omtaler de oss som griser og aper, der de ikke engang kan håndhilse på kronprinsen vår. De ser ikke på oss som mennesker, men dyr!

koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them»
koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends»
koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable»
koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam»
koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran»
koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels»
koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them»
koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them»
koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them»
koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood»
koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies»
koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

Kirkehøyden