EU finansierer ulovlig bygging i Judea og Samaria

Av Anonym. 

De fleste observatører av den israelsk-palestinske krisen er vant til å høre om “ulovlige jødiske bosetninger” på den minimale stripen 1-2% land på Vestbredden i nærheten av den grønne linjen. Oppmerksomheten er imidlertid i ferd å skifte til den eksplosive veksten av tusentalls ulovlige palestinske tiltak på kryss og tvers av Areal C. Dette er overtredelser av 1993 og 1995 avtalene, som spesifiserer at arealet er under full israelsk administrativ kontroll.  

Areal C som utgjør ca 60 % av det bibelske området Judea og Samaria, kjent som Vestbredden etter anneksjonen av Jordan i 1950, skaper altså problemer rundt ulovlige bosetninger som siste rest etter Oslo-avtalen. Finansieringen av byggevirksomheten, som beløper seg til hundretalls millioner Euro, kommer fra EU. 

Ifølge Oslo-avtalen kan kun Israel gi byggetillatelse i areal C. Men i felles sak for rask utvidelse av palestinske bosetninger har EU og PA unnlatt enhver koordinering med Israel som en direkte overtredelse av avtalen

1922 - Final territory assigned to the Jewish National Home:

Fifty-one member countries – the entire League of Nations – unanimously declared on July 24, 1922:

“Whereas recognition has been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country.”

Anonym