NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 3. september 2019

Har spørsmålet om hvorfor Gud tillot ødeleggelsen av Jerusalem i år 70 betydning idag?

Av Anonym. 

Den kjente bibellærer Chuch Missler sa noe om at den som ikke har en åpen Bibel ved bordet vil savne forutsetninger for å forstå dens profetiske karakter. Professor Jordan Peterson fremholdt på brilliant måte Bibelen som den første hyper-lenkede tekst, idet den, i omfang og kompleksitet refererer seg selv i strukturen av indre forbindelser. Etter at Joel Richardson hadde inspisert Mt.Sinai ( Saudi Arabia ) og funnet overveldende evidens, stilte han følgende spørsmål; på hvilket tidspunkt etter visningen av funnene, som stemmer nøyaktig med beskrivelsene i Mosebøkene, blir kritikeren irrasjonell når han fortsetter å benekte implikasjonene fra "stenene som roper"? 

Hvordan har det seg da, at den avgjørende erkjennelsen om de ti bud er lammet av påstander som at Moses ikke var en historisk person, nettopp fra personer med en eller annen grad fra et teologisk fakultet? 

Tisha B'Av er en årlig fastedag i jødedommen etter en rekke katastrofer i jødisk historie på og rundt samme kalenderdag i lys av Klagesangene. 9 Av ble Salomos tempel ødelagt av det babylonske riket på samme kalenderdag som det andre tempelet i Jerusalem av Romerriket.

Hva forteller slike observasjoner til en kultur som tenker at intet likevel får konsekvenser av bibelske proporsjoner etter at den fikk del i evangeliet? Hvorfor påtvinges metodisk og akademisk ufrihet til å datere evangeliene etter Jerusalems fall, når Yashua vitterlig talte med disiplene før det skjedde? 

Endelig; hvor mange arkeologiske funn rundt Horeb gjør en kultur som forkaster de ti bud irrasjonell, inkonsistent, uvitenskapelig og ikke minst dekadent? 

"I vrede dekker Herren datter Sion med mørke skyer! Han har kastet Israels pryd fra himmelen ned på jorden. Han tenkte ikke på sin fotskammel på sin vredes dag.” Klagesangene 2

Over tid har altså Tisha B’Av blitt en jødisk sørgedag, ikke kun etter tildragelser i Bibelen, men også etter senere tragedier på eller rundt 9 Av. ( vær oppmerksom på variasjoner mellom hebraisk og gregoriansk kalender med forbehold om nøyaktige datoer )

- Året er 1313 f.Kr. Den 9 Av gråt folket og villedra tilbake til Egypt for å bli slaver heller enn å bli slaktet av kanaanittene. 

Mangelen på tillit til Gud etter at de hadde sett hans gjerninger førte til at generasjonen ikke kom inn i det lovede land. Kun barna fikk privilegiet. 


  • Det første templet ble ødelagt 9 Av 423 f.Kr. Fem århundrer senere ble det andre templet ødelagt på samme dag som det første. 
  • Opprør mot romersk styre i 133 e.Kr. ledet av Simon bar Kochba ble knust under slaget ved Betar.  Dato for massakren; 9 Av.  
  • Jødene ble utvist fra England: 9 Av  ( 18 juli 1290 e.Kr.)
  • Utvist fra Frankrike:  10 Av ( 22 juli  1306 )
  • Utvist fra Spania: 9 ( 7 ) Av ( 31 juli 1492 ) 
  • Begynnelsen av den endelige løsning på jødespørsmålet:  9 Av ( 2 august 1941 )  ( Heydrich / Himmler ) 
  • Massetransport fra Warsawa til Treblinka påbegynt 9 Av ( 23 juli 1942 )
  • Jødisk senter i Buenos Aires sprengt 10 Av ( 18 juli 1994 )  
  • Deportasjon av jøder fra Gaza påbegynt 10 Av ( 15 August 2005 ) 

På Tisha b’Av leses Klagesangene med spørsmålet; Hvorfor ignorerte Gud bønnene om å spare / frelse Jerusalem?

Hva mener du?  Har Israel og jødene historisk betydning for Gud? Er tiden kommet for å rope at skylden er betalt? 

( "Tal vennlig til Jerusalem og rop til det at dets strid er endt, at dets skyld er betalt, at det av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder" Jesaia 40.2 )

Anonym