Hvor skal jeg henvende meg til, opp mot Staten?

Av Dan Odfjell. 

I det gamle Sovjet visste folk at slikt var totalt nyttesløst. Men i Norge, er det her blitt like ens? Faktisk, det ser slik ut. 

Da vet vi ikke annet enn å henvende oss til vår Herre direkte og personlig, ikke gjennom dagens biskoper og kirkeledere og/eller andre myndighets-personer som beleilig personlig og «lønnsomt» er på lag med Staten. 

Sannheten er, Norges virkelighet ligger langt utenfor våre myndigheters og medienes bevisst redigerte og skammelige sterkt skjulte virkelighet. Men klart, det vil «kollaboratørene» ikke folk skal forstå fordi det ville utfordre deres tildels utilbørlige slappe og tildels unødige virke.

Hvordan vi bruker historien viser hva vi har lært av den... Da ligger vi dårlig an i Norge. Vi ble for eksempel okkupert av nazistene, men nasjonens topp-ledelse ville heller ikke den gang høre på varslerne. Det kostet oss dyrt, fem års okkupasjon. For politikernes popularitet og gjenvalg er tydeligvis langt viktigere enn den advarte faren mht fremmede inntrengere. Altså, folks frihet opp mot sistnevnte, samt overfor politikernes godhets og prektighets pretensjoner. Nasjons-fiendtlig politikk seirer dessverre slik over sunn fornuft. Det kan nå faktisk synes som samfunnsmessige kaos-tilstander er en ønsket strategi av noen. Det var tilfelle med Pol Pot i Kambodsja som også ønsket forandring, i hans tilfelle tilbake til null. Men det kostet landet 3 millioner drepte.

Dette med innvandrere kan illustreres litt også her fra Chile. En mann fra Haiti kom seg hit fra sitt hjemlige kaos. Men da min kone fikk spørsmålet fra ham hvor hun kom fra og han fikk svaret, Norge, slo han ut med armene og utbrøt: «Der hvor ingen jobber, men alle flyter i penger». Ja, det er hva Norge med sitt fjern-rykte og sin dumhet inviterer til, masse- innvandring av analfabetiske lykke-jegere som altfor lett og lettvint får gull-kortet, norsk pass. Og slik nøklene til et materielt forbedret liv på Statens og oss alle andres bekostning. De politikere og andre som inviterer til slikt uvett tilhører mest venstresiden som, i likhet med Pol Pot, ikke enser konsekvensene for et gammelt ordensfolk. Landsforrædere er slike. 

Hvorfor behandler makt-elitene oss som uvitende og nær spedalske? For det gjør de når de arrogant ikke vil lytte til oss. Demokrati er dette aldeles ikke. Våre stortings representanter, dvs dem vi begrenses til å kunne stemme på, er utarbeidet av og for partiene selv, slik mindre enn 1,5% av folket. Dette såkalte folke-demokratiet er juks, med NRK og riksmediene på lag. Jukset er til og med beskyttende Erna Solberg fordi hun, fabelaktig for jukserne, er den som  best nå representerer deres langsiktige unasjonale interesser. Var det Jonas Gahr Støre som hadde vært vår statsminister ville det skapt en helt annen og folkelig protest-bølge. Mens smilende Erna er mer som olje på vannet, bølgene dempes og en slags stillhet og oppgitthet senker seg. Men ennå er ikke Norge tapt.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.