Høyre klart i utakt med seg selv

Av Dan Odfjell.

Og Erna Solberg er både partiets leder og landets statsminister. For å forstå min overskrift er det enkelt å sitere Høyres første bud: «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeide.»

Konklusjonen er dessverre: Under Erna føres slettes ikke en konservativ fremskrittspolitikk, heller det stikk motsatte. Og det kristne i Erna skimtes overhodet ikke, samt hun strunter i det nasjonale, det forplikter henne tydeligvis overhodet ikke. Hun er uforbederlig globalist og opptatt av det overnasjonale trykkende fremfor det nasjonale. Slik ødelegger hun fedrelandet og oss andre vettuge ved sin politikk.

Å være konservativ er å beskytte det eksisterende. Det gjør hun ikke ved å kaste over bord den siterte gode formåls-paragrafen... Og hva Erna mener med «fremskrittspolitikk» og «et folkestyre» når hun ikke engang bryr seg med å lytte til folket, og ei heller gjorde det mht folkets to ganger nei til EU - og nå følger Brussel i nær alt og ett - da skurrer det noe voldsomt.

Derfor er hun blitt en ulykke for landet og for partiet - som hun ikke synes å forstå. Jeg begriper ikke hva slags rådgivere hun har, men kanskje er hun sta og uimottagelig for kurs-forandring selv fra sine egne. Da blir det ikke mange stemmer, det kan jeg garantere. Dem hun mest gjør til lags, nemlig innvandrerne, de stemmer ikke på henne uansett. Jeg kaller dette gale-Matias, et forræderi mot gamle velgere.

Den politikeren i Europa jeg kanskje setter høyest er Ungarns statsminister Viktor Orban. På document.no  under tittelen «Orban om innvandring:-Uakseptabelt å bytte ut folket» omtalte Øyvind Thuestad dette den 8/9/19. Hva Orban påpeker er at innvandring ikke løser Europas problemer, tvert imot. Derfor arbeider han hardt for sin familie-fremmende politikk, med Australia som sitt forbilde. Australia har nemlig forsvart sin nasjon ved å være streng mht innvandrere. Jeg hørte selv Orbans kraftfulle innlegg i EU-parlamentet for et par siden, tror jeg, og var imponert og inspirert over Orbans statsmanns-klare tale. Ingen mumling eller uklarheter der, modig rett på sak til forsvar for sitt eget folk og sitt fedreland.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.