NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 5. september 2019

Jeg, en gammel hvit mann...

Dan Odfjell.
Av Dan Odfjell. 

Noen må si det på våre alle eldres vegne: Tenk, i dagens Norge er slike som meg stigmatiserte og knapt lenger meningsberettigede til tross for vår livslange innsats. Og til tross for all vår akkumulerte livs-erfaring. Og pensjonsmessig under-reguleres vi hvert år. Dette opp mot regjeringens ellers enorme sløsing med penger generelt - samt politikernes rundhåndede egen-regulering som kommer på toppen av frynsegoder - altså, av alle skal pensjonistene under-reguleres... Vi behandles nærmest nedverdigende, ja som utgått på dato og som, i stor motsetning til innflyttere, livslangt og positivt har bidratt til Norges stilling og velferd. Som nå utdeles gratis til knapt-arbeidende inntrengere hvorav mange kan leve på barnetrygd alene, med sine store barnekull. 

Hvilken forskjells-behandling til sistnevntes urettmessige gunst etc. En innvandring som belaster statsbudsjettet med vanvittige 250 milliarder årlig er jeg fortalt. Og øker.

Jeg beklager meg slett ikke personlig akkurat for det med pensjon, jeg bare påpeker dagens urettferdighet mot oss eldre som ene og alene vi kan takke dagens unnvikende, feilaktige og tildels løgnaktige politikere for. BT viser også liten respekt for eldres kår og ikke minst for deres meninger. Det har jeg selv erfart. Vestens og norsk respektløshet overfor eldre-generasjonen står forøvrig i sterk kontrast til Japan og andre Østens land og kulturer hvor eldre-respekt i aller høyeste grad gjelder, ja som søkes og lyttes til i forbindelse med samfunns-dirigeringen. Men ikke av BT og knapt i Norge.

Denne «oss-gamle-respektløsheten» ble snart 82 årige meg til del gjennom BT nylig som gjorde en negativ sak ut av min by-patriotiske støtte til gjenreisningen av gamle ærverdige Forum Kino. Jeg er ikke av den lett-sårede-kategorien (noe til forskjell fra våre nye nordmenn) så derfor er mine besværelser samtidig på vegne av de mange bergensere og andre som kjenner meg og som påpeker og forstår at dette BTs forsøk på sjofelt å henge ut konservative hvite meg det slo tilbake på dem selv. 

I selve bygningen til Nye Forum er jeg indirekte og passiv minioritets-aksjonær - ikke engang med i aksjeselskapets styre. Nye Forum driftes og markedsføres av andre helt utenfor og helt uavhengig av meg. Selv bor jeg i Chile. Under åpningen av Nye Forum med overrekkelse av en symbolsk nøkkel til Saltkirken (som 75% eier) var jeg tilstede stolt og glad på Bergen og alles vegne, trodde jeg, for et allsidig kulturhus som utvidet og gjenoppståtte i sin tidligere prakt. Fra scenen og før BT-skriverier sa jeg meg kun som støtte-spiller til prosjektets gjennomføring, intet mer. Likevel greide BT å henge meg ut og skape negativitet ut av en lokal stor kultur begivenhet, gjennom hva som synes en planlagt sabotasje. Selv tenker jeg å måtte anmelde BT til PFU.

Jeg har rett til mine meninger i dette ytringsfrihetens land. Men riksmediene vil ikke trykke mine skriverier av grunner som opplagt ideologisk er deres, ikke mine. I motsetning til dem er jeg faktisk opptatt av mangfold og demokrati og er ingen rasist. Derfor, dem som vil trykke mine meninger har full anledning til det; jeg ønsker selvfølgelig mitt budskap ut. Jeg kjemper for å fremme omgjengelighet samt respekt for vår 1000 årige kultur siden Olav den Hellige, han som omgjorde oss fra hedninger til siviliserte og egalitære med-mennesker i et lite land. Jeg kaller meg nasjonalist, i motsetning til globalist. Det betyr at jeg er imot EØS/EU og slik på lag med det folkelige flertallet som to ganger sa Nei til EU.

Men både Ap og Høyre ville, udemokratisk og skammelig, slett ikke ta folkets Nei til følge. De visste best trodde de. Det tror de fremdeles kanskje, men der tar de storligen feil. For i prosessen har vi tapt folkedemokratiet til fordel for en unasjonal norsk egoistisk elite som igjen underordner oss et udemokratisk makt-apparat i Brussel. Som ilegger oss all slags direktiver - som vår nåværende regjering nær automatisk innstiller til og, vel å merke, det gjør Norge til alt annet enn et fritt, selvstendig og uavhendelig rike. Dette i klar konflikt med selveste grunnloven. Problemet er at dagens Høyesterett er politisk utpekt, mest av Ap som ikke alltid stemmer nøytralt, som klart forutsatt. Det fins flere skammelige eksempler på akkurat det.

Jeg mener kort og godt at landet vårt er på feile meget farlige veier. Men skriv og fortell meg gjerne alle dere som vil - om hvorfor jeg tar feil. Men glem da ikke et blikk til nabo-utviklingen i skakkjørte Sverige.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.