NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 1. september 2019

Med sann konservatisme følger det akseptabel retorikk og god forstand, som kun Ånden gir del i

Av Anonym. 

Isaiah 28:10 (KJV) 10 "For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little":

Jeg lyttet igår til et foredrag om konservatisme og Roger Scruton av Christian Skaug, som etter min mening er Document`s beste penn, for ikke å glemme Kjell Skartveit, men tenkte hva står egentlig igjen når Gud som skaper, frelser og herre ikke teller med som dynamisk formende makt over historien. 

Det skinner igjennom at Skaug er beveget over tapet av kjærlighet til den vestlige sivilisasjon, som er truet av flere forhold eks. dekadanse, islam, innsnevring av ytringsfriheten, kjønns-forvirring, mangel på intellektuell redelighet, identitet, prinsipiell tenkning, respekt for verdier som er bygget osv. Men når man selv jobber for et forum som har gjort en formidabel jobb og trukket til seg nær en halv million lesere, men likevel bommer på målet ( definisjonen av synd ) fordi den beste perioden i verdenshistorien underkjennes, der Jesus underviste disiplene: "Og han ( Jesus ) begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er  skrevet om ham”, hvilken konserverende kraft har det egentlig, når tunge historiske faktorer uteblir?

Vi ser at tanken på å bevare det kjæreste vi eier er lagt politisk død pga. føringer fra NTB; NRK, TV2, men hva kan redde oss om ikke troen på kristendommens Herre, og alene Ham som seiret over ondskapens makt? Hva makter egentlig mennesker i egen kraft?

Våre åndelige våpen er mektige til å omstyrte festningsverker, men når Ordet om frelse ikke teller med, hvor fattigslige blir ikke slike opptrinn med Skaug, Rustad, Storhaug og Andersen, som avsanner Bibelen uten å skjemmes over mangelen på historiske og teologiske innsikter?  Document forlag har riktignok planer om å utgi en bok om Hans Nielsen Hauge, som betød uendelig mye for Norge, men hva betyr det om erkjennelsen Hauge gjorde da han ble omvendt ikke blir forstått, som sparket det hele igang?

Vi kan ikke lenger kjempe for å bevare et trygt og forutsigbart nærmiljø for barn, kvinner og eldre, og heller ikke stå opp for kristendommen`s Jesus uten å rakkes ned på, som sa; "La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for slike hører Guds rike til”  for å bevare dem fra fare eller beholde sin identitet som Guds barn med maskuline og feminine sider intakt fra foreldre av begge kjønn. Selv barn skal indoktrineres i regnbuens ideologi, som forstyrrer hvem de er.

Det er med ufattelig sorg erkjennelsen tvinger seg frem om at landet ikke tillater at folkevalgte står opp for rett og galt, under undringen om hvordan det i hele tatt er mulig å kvitte seg med fundamentet for nasjoners eksistens i de ti bud. Når Gud ved Moses opprettet det første landet på jorden med Israel, hva gjorde han etter utfrielsen fra slaveri, som igjen får ny og dypere mening i påsken og pinsen? Han gav dem de ti bud med følger for velsignelse eller forbannelse. Hvordan det gikk vet vi. Israel forsvant, men for å gjenopprettes i tidens fylde. Norge fikk evangeliet om Kongenes Konge, men solgte det billig i troskap mot islam, som den kristne tros motstander ved sekulære og sløve politikere og mediers hjelp. Den enkleste oppgaven å måle verdier er fortsatt ikke bestått.

Den som kjenner litt til hebraisk kan ikke ha unngått å legge merke til alef-taw som direkte objekt markør. Alef er første bokstav med taw som siste i det hebraiske alfabetet, som alfa og omega på gresk; "Jeg er begynnelsen og enden.”  Hvorfor er det da slik at Stortinget ikke vil vedkjenne seg Bibelen og Israels profetiske rolle? Er det rett og slett fordi det rammer dem selv fordi Mesteren, profetene og apostlenes budskap med skinnende lys over nåtiden bekreftes over all forventning? 

Legger ved en del av en serie der alle bør sees, som får Therion, Document.no, HRS og Resett.no`s verdensbilde til å falle i grus. Er det ikke også betenkelig at så og si ingen viser interesse for hva Saudi Arabia skjuler? 

Anonym

 Har du en mening eller lyst til å publisere en artikkel? 
      Send den til meg på: spikeren@rocketmail.com