Norge i FN

Statsminister Erna Solberg (H) i sikkerhetsrådssalen i FN.
Foto: Pontus Höök / NTB scanpix
Opprop:

Den nåværende norske regjeringen har gjentatte ganger understreket at den ønsker å forbedre forholdet mellom Norge og Israel. Så langt vi kan se har denne målsettingen ikke resultert i en endret holdning i Norges opptreden i FN. Vi får dessverre stadig nye eksempler på at Norge støtter opp under FNs og dets underorganisasjoners antisemittiske og antiisraelske strategi.

Et ferskt eksempel finnes i en resolusjon fra FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som den 23. juli med stort flertall og under norsk lederskap, (Norges FN-ambassadør Mona Juul er nylig valgt til president i denne organisasjonen), i god FN-tradisjon vedtok å skille ut og fordømme Israel som det eneste landet i verden som krenker palestina-arabiske kvinners rettigheter på Golan, i Øst-Jerusalem og i Judea/Samaria.

ECOSOC vedtok totalt 20 resolusjoner i denne omgang. Kun én resolusjon (nr. 16) var rettet mot et enkelt land – Israel.  40 av 54 medlemsland stemte for denne resolusjonen, 2 stemte mot (USA og Canada), 9 avstod fra å stemme og 3 var fraværende. Norge stemte sammen med bl.a. Iran, Saudi Arabia, Yemen, Sudan, Egypt og Pakistan. Nevnte land kan jo ikke akkurat sies å være i fronten i arbeidet for å redusere krenking av kvinners rettigheter. De ligger snarere helt på bunn innenfor dette området, uten at noe blir nevnt om dette fra ECOSOCs side. Og enten vi liker å høre det eller ikke, er hoveddrivkraften bak dette islam og dens destruktive kvinnesyn.  

Resolusjonen påstår at Israel er den “viktigste hindringen” for palestinske kvinner “med tanke på deres fremskritt, selvrealisering, og integrering i utviklingen av deres samfunn.”

Man må jo lure på om dette er en dårlig spøk, men det er faktisk helt sant. Sannheten er jo at uten israelsk nærvær i disse områdene hadde situasjonen for kvinnene vært verre, ikke bedre. Vi er helt innforstått med at mange palestina-arabiske kvinner har det vanskelig, men det skyldes i all hovedsak dårlig styre fra PA-myndighetene. Det eneste som kan forbedre kvinnenes posisjon og status, er et mer konstruktivt samarbeid med Israel. 

Vi er forferdet over at slike løgnaktige resolusjoner vedtas under norsk lederskap og med norsk støtte.

Vi regner med at Norges holdning er forankret i Norges regjering/Utenriksdepartementet og ville være takknemlige over å få en forklaring fra statsminister Solberg eller utenriksminister Eriksen Søreide eller fra Israels venner i KrF og FrP. Er dette posisjonering i forbindelse med Norges kommende kandidatur til FNs Sikkerhetsråd? Hvilke andre hensyn kan ligge bak slike irr-rasjonelle holdninger? 

Dette bidrar jo bare til en ytterligere de-legitimering av hele FN-systemet. Det er et absurd teater helt uten rot i virkeligheten som drives fram av de muslimske og såkalte alliansefrie statene mens land som Norge blant andre, fyller rollen som ”nyttige idioter”. 

Jon Olav Østhus
Olav H. Kydland
Tor Henry og Irene Aase
Einar S. Bryn
Harald Husveg
Håvard  Lobekk
Bernhard Sunde
Torstein Svela
Steinar Handeland
Isak Skorpen
Nils Terje Aarsland
Olav Aarsland
Jostein Bjerga
Harald Claudius
Per A. Andersen
Olav Berg Lyngmo
Olav Stokka
Bjarne Bjelland
Mangor Goa
Einar og Mari Sunde
Gunnar Holth
Steinar Harila
Arne og Bjørg Bjerga
Harald Dahlstrøm
Magne Sunde
Gustav A. Gustavsen
Dagfinn Natland
Arvid og Kirsti Joramo
Bernt Laurits Vingen
Tom Dervola Oseberg
Eivind Gjerde
Eivind Lobekk
Edvard Lobekk
Arne Husveg
Ottar Østebø
Roy Trondsen
Erik Høiby