Regjeringen skjemmer oss ut

Av Dan Odfjell. 

Ja, noe kraftig og jeg beklager, men dette minner oss eldre om statsminister Nygaardsvold som etter krigen skulle vært stilt for riksrett. Som, til tross for flere advarsler, tillot tyskerne å okkupere Norge nær uten motstand. De fikk marsjere til egen hornmusikk opp Karl Johan ledsaget av ridende norsk politi. Og først etter at invasjonen var godt i gang, mobiliserte statsministeren, dog særs lite resolutt: Ikke over radio, men gjennom posten...

Men den nye oss truende inntrenger-invasjonen, den omtales heller ikke. Norske politikere taper respekt av langt mindre. Det samme gjelder de tildekkende riksmediene, som ikke informerer oss om Sveriges skremmende virkelighet. Hvor fem voldtekter anmeldes hver dag, og flere skjer hver dag, bare i Stockholm. For fire av ti anmeldes ikke. Skandinaviske jenter er blitt lovlig «vilt» for noen.

Men hvorfor slik «slem» sammenligning med 1940? Norge var den gang slett ikke forsvarsløst slik som våre tafatte politikerne i mellomtiden har gjort oss. Altså, politikerne nekter eller, med vitende vilje neglisjerer de å forsvare oss. Som Europas kanskje rikeste land opprettholder vi ikke vår Nato-forpliktelse til å bruke 2% av nasjonal-produktet til forsvar. Ja, tydeligvis ikke engang å bruke stakkers 92 millioner til å sette Rygge flyplass i stand til vår Nato-unnsetning. Men 250 milliarder til fremmed-innvandring, det har vi god råd til. Forstå den norske logikken samt prioriteringene den som kan.

Vi har levd under USAs beskyttelse siden krigens dager, i 75 år. Deres Marshall-hjelp reddet landet i 48/49 da Einar Gerhardsens «plan-økonomi» etter sovjetisk mønster sviktet. Dette er historisk beviselig, men også tildekket. Ingen premie utloves til den som ikke visste dette, takket være våre ideologiske riksmedier. Som direkte løgnaktige er, og som det må påpekes, nå nekter å fortelle oss sannheten om Venezuelas korrupte kaos og enorme flyktningestrøm, det seneste eksempelet på sosialismens manglende styringsevne samt bærekraftighet.

Jeg kom til å tenke «det norske militære» pga en overskrift på Document.no nylig med overskriften «Norge avslår amerikansk forespørsel om å betale for norsk utbygging av Rygge-flyplassen». Rygge er angivelig programmert til norsk militær straks-unnsetning. Prislappen er meget beskjeden til sammenligning med all annen slags sløsing, 92 millioner, og pengene går sågar samtidig til nasjonal infra-struktur-forbedring. Men forsvarsministeren, utvilsomt under Ernas kontroll, svarer på folkets vegne nei til USA. Utrolig. Hvordan kan en forsvarsminister fungere til landets forsvar med en slik politisk og antatt virkelighetsfjern «overkommando»? Om dette var meg, ville jeg tatt min hatt og gått på dagen.

Politikk forutsetter integritet. Nå synes egoismen helt å ha tatt overhånd. Tidene har forandret seg og ikke til det bedre, min bastante påstand. Vår forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen, må forsvare både sin egen integritet og stakkars oss, om han da ikke er helt underkuet av Erna. Men er han det, da er han ubrukelig til å fronte tittelen norsk forsvars-minister. For de ministre som ikke står opp for sitt tildelte ansvar, har folket ingenlunde tiltro til. Da er politikk blitt kun til et ansvarsløst spill, leiesoldater for penge-mynter og fine knapper, knapt noe annet. Skamløst.

Norsk sårbarhet er enorm. Forsvars-sjefen admiral Haakon Brunn-Hanssen og andre har opplyst at russerne nylig langs vår atlanter-havs grenselinje, ca 12 km utenfor i internasjonalt farvann, har forberedt utskytnings-ramper for kort-distanse raketter. Hvorfor - disse kan jo bare rekke oss nordmenn? Dette snakker ingen om. Igjen hvorfor? Ei heller snakkes det om at russerne kan blokkere vårt GPS system og slik forhindre folks evne til å kommunisere seg imellom, ja blokkere sågar vår adgang til nød-etatene i tilfelle krise og konflikt. Strømnettet vårt er også spesielt sårbart for mørklegging...

Man må spørre seg selv, betyr dette at den som okkuperer lille Norge taktisk vil måtte gjøre det lynraskt i et strategisk nord-atlantisk spill, stormaktene imellom? Er det Vladimir Putin og Angela Merkel vår statsminister allierer seg med? Er dette i realiteten Ernas «ny-orientering» av oss østover? Ikke å bruke små 92 millioner på Rygge minner oss samtidig om Aps det brukne geværs politikk. Jeg husker det godt, det resulterte i fem års okkupasjon før de allierte, reelt og med amerikanerne i spissen, som fremtvang fred. Som frigjorde ikke bare ikke-allierte Norge. Men med enorme tap reddet de hele Europa fra den invaderende makt-politikerens galskap. Neppe en gang til slik de europeiske lederne nå ter seg. Jeg sier ikke mer.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.