Stem ikke Høyre, ikke med Erna.

Av Dan Odfjell. 

Jeg beklager sterkt, men vår statsminister forstår ikke eller vil ikke forstå - eller så tildekker hun bevisst Europas og vår økende islamske virkelighet. Dette er nå helt klart for de aller fleste ikke-sosialister - og noen av sosialistene også. Men SV og Rødt og ytterste venstreside gleder seg selvsagt stort over passive Erna Solberg, dog uten overhodet å stemme på henne. Selv forlot jeg Erna ved forrige stortingsvalg ved å stemme på PDK, det lille kristne partiet, det eneste gjenværende, konservative prinsippfaste og forsvars-villige partiet i landet her. Forøvrig et godt protest-alternativ til kommunevalget.

Nå mener jeg ikke her å drive kommune-valgkamp for PDK, det gjør de best selv. Jeg nevner dette kun for å få frem min forakt for alle de nåværende stortingspartiene som, om to år, må skiftes ut en mass for sin fedrelands-sviktende politikk. For folket vil ha forandring, vi vil bli hørt, og det blir vi ikke engang av våre egen regjering og ennå mindre av det fjerntliggende Brussel-hovedkvarteret med sine udemokratiske virkemidler. Det er ikke første gang i verdens-historien at folk reiser seg i protest. Dessverre har Erna riksmediene skjult på sin side, oss slik «prisgitt» uten en korrigerende vinkel.

Den 4de statsmakt er avgått ved døden, og det i et såkalt opplyst demokrati hvor det verken finnes noe parti eller en eneste dagsavis som kan utøve den helt nødvendige kontradiksjon. Landet trenger med andre ord et nytt parti og en ny politikk, særlig når det gjelder immigrasjon, asylpolitikk og utenrikspolitikk, en politikk som setter foten ned og går mot det venstrevridde tøvet om at den norske befolkning lider av islamofobi og rasisme. Det det gjelder, er å bevare et samfunn og en livsform som utgår fra de lokale og nasjonale tradisjonene, og det er selvsagt disse som bør legges til grunn for den framtidige politikken. Vi vil ikke ha et samfunn der muslimer skal bestemme at man ikke kan servere svinekjøtt på sykehus og sykehjem osv., osv. Vi kan ikke ha et samfunn der det er forskjellig lover, regler og avvikende oppførsel for muslimer og andre folk.

Jeg tenker ikke minst på den sterke stillingen som kvinner alltid har hatt i Norge helt fra Olav Den Helliges tid og frem til idag. Likestilling er lovfestet i Norge anno 2019. Alle kvinner og jenter skal respekteres under norsk lov i Norge. Trakassering, vold, seksuell sjikane etc fra tidlig barneskole alder er forbudt, men er dessverre en økende virkelighet for norske jenter idag. Kort sagt til regjerings-partiene, jeg sloss for kvinne-beskyttelse, kvinne-verdighet samt likestilling. Om det gjør meg upopulær hos noen, bryr jeg meg døyten i.

Den norske statens oppgave er å videreføre den norske nasjonen og ikke legge forholdene til rette for kulturer og religioner som kommer til landet med for oss dysfunksjonelle tradisjoner som importeres via forvrøvlede, internasjonale konvensjoner om asylrett og migrasjon. Den norske staten skal verne om den nasjonale og den innfødte befolkningens interesser, kultur, økonomi, historie og tradisjoner og ikke ditto for folk som kommer til landet fordi de ønsker en bit av den økonomien og den velferden som nasjonens folk har bygget opp ved eget arbeid og  organisasjon.

Folkedemokratiet er de facto avgått ved døden når som nå sann opplysning mangler kapitalt. Demokratiet kan bli gjenopplivet, men da haster det virkelig. Nye politikere er imidlertid absolutt nødvendig, folk som tenker nøkternt på etterslekten og som tør stå opp og bli tellet. Folk som er prinsipielle og som ikke gir etter, slik de nåværende desorienterte og dumsnille gjør det. Vi vil ha ordensmakt selv om det blir tøft for bortskjemte folk. For ellers går det med Norge som med Sverige, det nærmeste, det selv-innlysende, ja det demonsterte eksempelet på vanvidd. Der borte er kaoset allerede et faktum med politikere som er sluttet å tenke på andre enn seg selv og egen karriere. Fy skam.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.