NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 5. september 2019

Svensk forsker foreslår å spise menneskekjøtt som svar på klimaendringer og matmangel.

Av Anonym. 

Med sterk uvilje publiserer Spikers Corner en vending som burde oppfattes som satire, men ikke er. 

Det skjedde i Sverige. Under en event kalt Gastro Summit, Stockholm 3-4 september, ble det holdt en professoral powerpoint presentasjon, der det ble foreslått å våkne opp til ideen om å spise menneskekjøtt en gang i fremtiden for å bekjempe klimaforandringer med  tittelen; “Kan du forestille deg å spise menneskekjøtt”.

Vitenskaps, adferds- og marked-strategisk ansatt ved Handelshøyskolen, Magnus Söderlund, argumenterte for å bryte ned tabuer mot skjending av kroppen og tanken på å spise menneskekjøtt. Han refererte til tabu som et “konservativt” hinder og diskuterte at motstanden kunne løses litt etter litt med overtalelser om å smake kjøttet.

Det hele kan sees på svensk TV kanal 4, der han sa at ettersom mat-ressursene ville avta i fremtiden,, måtte folk introduseres for tanken om å spise hva de før anså som frastøtende blant annet menneskekjøtt. Kjæledyr og insekter ble nevnt, men menneskekjøtt var sentralt tema for “mannisko-kötts branschen”. 

I filmen hevdet Söderlund at forskningen inkluderte "forbruker-adferd” - “markeds-stimuli” - “rettferdighets oppfatning” - “psykologiske reaksjoner” i "et samfunn opphengt på forbruk”. Folk kan “lures” til å ta “riktige beslutninger”.  Under bekjempelsen av motstanden mot tankene på å spise menneskekjøtt gitt kapitalismens selvtilfredshet, spør seminaret; “Er vi mennesker for selviske til å leve bærekraftig ?” "Er kannibalisme fremtidens løsning for matforsyningen ?” “Har generasjon Z svarene på mat-utfordringene?”  “På Gatro-summit vil du få svar på slike spørsmål - få del i siste vitenskapelige funn og møt ledende eksperter”

Under presntasjonen stilte Söderlund spørsmål til publikum om de er åpne for slike ideer. Få hender går opp.  Stønn høres i forsamlingen. 

Men under intervjuet etterpå rapporterte han optimistisk at 8 prosent av deltagerne på konferansen var positive og villige til å prøve. På spørsmål om han selv ville, lød svaret:  “Jeg føler til en viss grad nøling, men for ikke å virke for mye konservativ, må jeg medgi….jeg er åpen i det minste til å smake” Logo for konferansen hadde tittelen; “Fremtidens mat, ormer, gresshopper eller menneskekjøtt” med blodsøl som grafisk design. 

Hva Söderlund ikke nevner om dokumentert vitenskap er den biologiske effekten av kannibalisme. En stamme på Papua New Guinea trodde det var bedre å spise sine døde enn at de ble forært av ormer. Dette ledet til sykdommen, kuru, som var forårsaket  av å fordøye menneskekjøtt. Den siste kjente døde av kuru i 2009.  Ansvarlige for Sveriges "public relations” sparer intet fra den bunnløse - abysmal - avgrunn. 

Lukas 17:  "Og som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. 27 De spiste ( fortærte ) og drakk, giftet  seg og ble giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken”-“på samme måte var det i Lots dager: De spiste ( fortærte ) og drakk, kjøpte og solgte, plantet og bygde."

Anonym