NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 2. september 2019

Uten Gud - ingen frihet

Av Anonym. 

Uten Gud ingen samlende faktor - uten grenser ingen frihet eller orden - uten Ånden ingen rasjonalitet i full forstand. 

En uriktig påstand som ofte fremmes på forum som Document.no, resett.no, MSM, i akademia eller dekadente ( se synonymer ) teologiske fakulteter og kirker er at kristendommen ble temmet etter opplysningstiden: Som kristendommen angivelig ble reformert, trenger nå islam en reformasjon i den samme humanistiske kverna. Til dette er å si at intet kan være mere feil. Dette er dypt uredelige og konstruerte tanker i en tid, der ingen kan unnlate å legge merke til hvordan det intellektuelle forfallet preger politikken og nyhetene, om betegnelsen “nyheter” i hele tatt er adekvat eller svarer til saken.  

For det første er “kristenheten” og kristendommen to forskjellige entiteter ( se synonymer ) som må forstås og defineres ulikt deretter: At den såkalte kristenheten har gjennomgått forandringer i tidenes løp er en riktig observasjon, men det betyr ikke at kristendommen har endret seg en eneste millimeter.

Kristendommen er plettfri uten feil eller lyte. Kristendommen kan derfor ikke klandres for noe som helst, like lite som et uskyldig lam klargjort for slakterbenken kan anklages, tråkkes ned i søla eller foraktes i de høyeste sirkler. Det er her islam ikke kan måle seg, mens kristendommen står like støtt og urokkelig som den alltid har gjort. Derfor kan også kristendommen hevdes med frimodighet, men hvem er med? Hvorfor verner ikke Stortinget om kristendommen, slik det er satt til, og slik kristne verdier spiller en historisk avgjørende rolle? 

Den lenge planlagte løsningen i kristendommen ble introdusert av døperen Johannes: “Se der Guds lam som bærer verdens synd” med referanser til jødenes lam bakover i tid. Kun Bibelen forteller om denne forunderlige historien med avslutning av ofringer av dyr til den kulminerte i liv for liv for frihetens skyld.. Gjennom århundrer fra Mose tid ble lam valgt ut for å rusle sammen med de som spiste seg gode og mette av det samme lammet, som pedagogisk forberedende virkemiddel under lovens tid før evangeliet. Som lammet ble inspisert for feil, ble også kristendommens Herre, som ikke visste av synd, men levde et plettfritt liv i motsetning til alle historiske personer, inspisert og forhørt av jødiske og romerske ledere før han døde helt frivillig som Guds lam.  

Vær da klar over at den som anklager kristendommen, selv må svare for seg enten det skjer i media eller på politiske plattformer som åpner for kristendommens fall.  

Å anklage kirker som befinner seg utenfor rammene som ble lagt, derimot, er en annen sak. Her må det erkjennes at kirkehistorien foregikk mye utenfor sin opprinnelige hebraiske kontekst, og kan klandres på samme måte som islamisme, sosialisme, darwinisme, kommunisme, rå kapitalisme etc, men som er umulig å gjøre med kristendommen per se /  i seg selv / pr.definisjon. 

"Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene.  2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.  3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.  4 Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres." Hebreerne 1. 

Anonym

     Har du reaksjoner på noen av artiklene våre,    
 eller har du lyst til å publisere din egen artikkel? 
  Send den til meg på: spikeren@rocketmail.com