NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 25. november 2019

Erna Solberg har skremt oss konservative...

Av Dan Odfjell. 

Vi pleide å være grunnstammen i Høyre og samtidig opptatt av kristendom, men er det neppe lenger. Da Erna tiltrådte som statsminister var hun en av få blant ministrene under den høytidelige seremonien som ikke ville si, så hjelp meg Gud. Mange av oss la merke til det. Nå er hun på lag med Angela Merkel som tilsvarende har skremt sine CDU tilhengere. Som ser at tilhengerne bare svinner. Uten kristendom og dens moral i bunn er et hvilket som helst demokrati på hell, min påstand. Til sammenligning er islam totalt uforenelig med demokrati. Men det tildekkes bevisst og inntil så lenge. Igjen politikk - og av verste sort.

Vi trenger alle all den hjelp vi kan få... Om det var for å være alle sin venn og ingens fiende, dvs opportunistisk for å fremstå populistisk at Erna ikke ville vise vår nasjonal-kristendom respekt (som altfor lenge har vært undergravd av sosialistene) vites ikke. Erna, dessverre, har også det til felles med Merkel at hun er globalist og tilhenger av det overnasjonale EU. Men i sterk motsetning til Erna og Norge er EU for tyskerne høyst nødvendig, dvs deres «ny-erobrede» lebensraum som Tyskland trenger for sin gigantiske industriproduksjon. Mens Norge ikke har tilsvarende industriell nødvendighet. Og med varer som Europa stort sett ville kjøpt uansett.  Olje og gas trenger Tyskland og EU, og det samme gjelder fisk - og helt uten å måtte betale en kostbar kartell «medlemskontingent».

Tyskland har enorme fordeler av EU, Norge ikke. Tvert imot, vi ville stått sterkere og friere spesielt etter 1970 og oljen. Nato-alliansen ville vært der uansett. Når norske EU tilhengere snakker om at vi trenger markedstilgang innenfor EU-kartellet er det mest snakk og ingenlunde beviselig. Men sterkt preget av politikk, dvs feil politikk. Sannheten er at folket er lurt og det må det selvfølgelig «skjules» for, og, presis der er vi. Men siden sosialistene og globalistene er på lag «opp mot vår gamle nasjonal-stat» - dvs vårt manges ønske om det å ta vare på oss selv - og riksmediene på lag med sosialistene, blir vi dessverre grovt forledet i feil retning.

EU er et skrøpelig udemokratisk og kostbart byggverk som står for fall. Økonomien er dårlig og gjelden er svær. Dessuten tillates masseinnvandring uten effektive ytre grenser. England har fått nok og er på vei ut. De østlige medlemslandene motsetter seg muslimsk innvandring. De sier ikke uten grunn at de frykter islam vil ødelegge landene deres. Også andre land er sterkt økende, som for eksempel Italia. EU har tydelige problemer, men igjen, dette vil ikke de venstrevridde riksmediene snakke om, nemlig realitetene. Alt mens de forvrenger alt som gjelder Donald Trump som, til tross for sine menneskelige svakheter, på mange måter viser vei. Han står opp mot liberalismen og sosialismen. Som en av økende mange håper jeg på hans gjenvalg til neste år. Han trenger åtte år for å rette opp etter Obamas svake åtte år, han på lag med The Deep State.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant