NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 4. november 2019

EUs lover allerede over Norges lover?

Av Dan Odfjell. 

Når avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch på sin «siste» arbeidsdag instruerer landets dommere og avlyser søkelyset på og/eller selve behandlingen av NAV trygde-rettssakene  (ifm utenlands-oppholdende norske statsborgere innen EØS-området) er det, sikkert som ellers, for å «dempe» for de forsømmende myndighetene. Men samtidig for å «hjelpe» påtroppende riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i en høyst kjedelig sak. Som klart avslører politikernes brudd på grunnlovens paragraf 1. Jeg ville ikke være forbauset om denne saken, som jo har ligget der en stund, var grunnen til at Busch valgte å trekke seg før tiden.

Etter NTB oppslaget 1/11/19 «Riksadvokaten stanser etterforskning av NAV anmeldelser knyttet til EØS-opphold» fulgte et aktivt Resett debatt-felt opp med et kraftig kritisk sprog både mht Busch selv (som nylig ble beæret med Politiets Hederskors...) og rikspolitikerne. En debattant sa det slik: «NAV-skandalen er Norges største siden siste verdenskrig, og de ansvarlige fra både NAV, politisk ledelse og domstolene må selvsagt straffes både med fengsel og erstatningskrav. Noe annet vil være enda en skandale».

Om dette skrev også Ragnar Larsen samme dag på document.no under overskriften «EØS har mest skyld i skandalen» om oss tilknyttet et EU med «fri flyt» også mht trygdeytelser. Han poengterer samtidig at norske myndigheter har bøyd og bøyer nakken for EU-direktiver i konflikt med norsk politikk og Grunnloven. «Det er oss ubegripelig at den rødgrønne regjeringen (2012) ga blaffen i at EU-reglene trumfer norsk rett og fortsatte som intet skulle hendt. Og politijurister, forsvarsadvokater og dommere har rettsforfulgt folk i strid med norske regler - men med EU i ryggen - som har dratt utenlands mens de fikk syketrygd eller arbeidsklarerings-penger». Altså, Larsen påpeker en kollektiv svikt og oss som «husmenn» innordnet Brussels-byråkratenes diverse påfunn.

Jeg er ingen jurist, men finner vårt offentlige apparat middelmådig, ja er rent forskrekket over politikernes likegyldighet og manglende kontroll med rikets stilling, og dette oss spesielt etter den grunnlovstridige EØS-avtalens inngåelse. Forøvrig en bevisst omgåelse av folkets to x Nei til EU. Ved å pretendere, ved sleipt  å «inn-selge» oss EØS som en god og nødvendig handelsavtale. Ap og Høyre bak lukkede dører - med Gro Harlem Brundtland i spissen - ble enige om å fremstille EØS slik, for deretter å tre den ned over hodene på oss. Og Stortinget ratifiserte hva som siden har vist seg som noe ganske annet, nemlig en globalistisk EU-tilknytning som folket utvilsomt i stort flertall fremdeles er sterkt imot. Men «motstand» er til ingen nytte når politikerne med dagens regjering i spissen også rått neglisjerer oss. Den må derfor skiftes ut snarest, så enkelt er det, som en venn sa.

Men er det så enkelt? Når makteliten hverken erkjenner skyld eller går av frivillig. Derfor er mange begynt å snakke om den eneste løsningen som et folke-opprør, blant annet ved å henvise til Sverige som et eksempel til skrekk og advarsel - før det er for sent. Engelsk-mennene  vil ut av EU koste hva det nær koste vil. Og Polen, Ungarn og Tsjekkia lar seg ikke lenger diktere, senest opp mot en EU-anmeldelse med nasjonal trussel om straff for ikke å ha tillatt fremmed asyl kvote-innvandring tilbake til 2015. Dog Polens regjering lar seg ingenlunde affisere, de setter egne borgere og landets sikkerhet først. Tenk om også Norges regjering kunne lære av Trump og de tre ovennevnte landenes ledere og gjøre tilsvarende - samt å lytte til folket.

Aps arbeidslivspolitiske talsperson Rigmor Aasrud «røpet» norsk EU tilknytnings-virkelighet noe grusomt da hun forleden medga sitt partis mulige «medansvar» for denne trygde-skandalen. Ved å si at trygde «forordningen ble tatt inn i norsk rett på helt vanlig måte». Vanlig måte, sier ikke det alt om hvordan politikerne har snik-innført oss i EU? At dette er grunnlovstridige er der ingen tvil om, iallfall for en uhildet jurist. Forøvrig er jeg helt enig med Trump og statslederne i de tre nevnte landene, at fremtiden tilhører aldeles ikke globalister. Fremtiden tilhører patrioter.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant og evig nasjonalist.