NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 8. november 2019

Forfølgelsen eskalerer

Av Henry Østhassel. 

For mange år siden leste jeg boka «Den himmelske mannen» skrevet av en forfulgt kinesisk kristen kalt broder Yun som nylig var i Norge. Han skrev at i Kina forfølger de kristne fysisk mens Vesten forfølger de kristne verbalt – og han sa at begge deler var like ille.

Helt siden Donald Trump lanserte seg som presidentkandidat er store deler av Main Stream Media ettertrykkelig blitt avslørt som storprodusenter av Fake News med en politisk agenda.

Fake News har som mål å villede massene for å få dem til å tro det Fake News produsenten ønsker at massene skal tro. Fake News lages ved å bruke litt fakta i feil sammenhenger - iblandet forvrengte virkelighetsbeskrivelser slik at de kan utgi noe for å være noe helt annet enn det det i virkeligheten er. Eller de tilpasser, forandrer eller begrenser et korrekt innhold, for eksempel et foto eller en film, slik at det villeder – som å bruke et stygt bilde av Trump og et smilende bilde av Hillary. Fake News er også å overrapportere det som passer til mediehusenes egen politiske agenda – like mye som å underrapportere/ikke rapportere det som ikke passer dem. Nasjonal Sosialisten Josef Goebbels var en sann mester i Fake News. De etablerte medier kalt MSM er blitt arnesteder for venstreorientert propaganda som forleder massene med Fake News. De avsløres daglig og mister mer og mer troverdighet. VG ble jo ettertrykkelig avslørt for nettopp dette i Giske saken.

Forfølgelsen av kristne i Europa tiltar uke for uke. Keiser Nero satte fyr på Roma og produserte Fake News om de kristne. Dette førte etter hvert til en enorm forfølgelse av kristne.

NRK Brennpunkt produserte Fake News om Jan Hanvold og Visjon Norge. Med logrende haler og falske løfter ålet de seg inn på en godtroende Jan Hanvold og Visjon Norge for til slutt å dolke ham i ryggen ved å fremstille alt helt feil. NRK vinklet det helt bevisst slik at inntrykket massene satt igjen med var at bare 10% av de innsamlede midlene gikk til nødhjelp, resten gikk i Hanvolds lomme. Det er bevisst løgn og Fake News, og NRK redaksjonen og den høytlønte NRK sjefen visste det – du vet han SV sosialisten som tvinger over 1.000 fattige minstepensjonister til å betale 3.000 kroner i lisenspenger slik at han kan heve sin formidable 3,2 millioners lønn + feite dietter, fallskjerm og en feit pensjon - for en TV-kanal de ikke engang ønsker å se på. Helt bevisst unnlot NRK å fortelle at 90% går til drift av Visjon Norge med over 70 ansatte, Visjon Gjestegård, Bibelskole, Hallingskarvet osv. Jan Hanvold har bare ca. 100 millioner til å drifte TV kanalen Visjon Norge for i året, en TV-kanal som støttepartnerne ønsker å se på – mens NRK bruker 5.700 millioner til å produsere Fake News, vold, grov umoral og søppel TV mange av oss ikke engang ønsker å se på – men tvinges til å betale for.

VG angrep Svein Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen med de samme Fake News metodene. De fant noen mennesker de kunne bruke, (misbruke) og klippet og limte noen fortrolige telefonsamtaler.

Det er skremmende hvor lettlurte våre politikere er blitt. VG skrev: «Etter VGs avsløringer sier Høie at de vil se på lovverket med nye øyne sammen med Helsedepartementet- og omsorgsdepartementet, barne- og likestillingsdepartementet og justisdepartementet». Det var akkurat slikt som førte til at predikanten Torben Søndergaard møtte rømme Danmark og søke asyl i USA.

Når en redaksjon fremelsker grov seksuell umoral må det åpenbart gjenspeile redaksjonens egen moral.

En redaksjon som hyller og fremmer grov seksuell umoral hver dag er åpenbart ikke styrt av Guds ånd som står for en helt annen moral enn det NRK og VG fremmer. Da bør det heller ikke være noen overraskelse at redaksjoner med slike åpenbare dårlige moralske holdninger angriper kristne predikanter som forkynner Bibelsk moral og Bibelske sannheter. Å se at homoflagget er blitt vanligere enn nasjonalflagget viser samfunnets moralske forfall.

Nå henger VG ut predikanter for demonutdrivelse som om det ikke er noe reelt. Igjen finner de frem mennesker de kan misbruke til å hause opp en masse negativt om kristne. Neste skritt blir å intervjue noen prester og biskoper de vet vil gi dem medhold. Så fremlegger de sakene for lettlurte politikere som på grunnlag av Fake News artiklene ender opp med å utarbeide lover som til slutt vil føre til forfølgelse av kristne som forkynner Bibelske sannheter.

I Danmark måtte Torben Søndergaard etter en liknende Fake News reportasje nylig rømme Danmark og søke asyl i USA, ellers ville han risikert at Dansk barnevern kidnappet barna hans på grunnlag av Fake News reportasjen – slik det skammelige barnevernet gjør i Norge.

I Finland er Päivi Räsänen, som har representert Kristendemokratene i det Finske Parlamentet siden 1995 anmeldt til politiet for hatkriminalitet fordi hun reagerte på at den den finske evangelisk-lutherske kirken promoterte en homoseksuell livsstil ved å delta i sommerens Pride-festival. Hun reagerte med å legge ut noen Bibelvers på Facebook, nærmere bestemt Paulus’ brev til romerne, 1:24-27 som sier:

«24 De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. 25 De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.»

Våre politikere lager lover i hele Vesten som gjør det straffbart å sitere Bibelen, og det blir bare verre og verre omtrent fra dag til dag. Ytringsfriheten vi skryter slik av blir innskrenket dag for dag av en venstreelite som ikke liker andre meninger enn deres egne.

Nylig gikk filmen Disco på våre kinoer – en film som fremstiller det kristne karismatiske miljøet helt feil. Jeg er selv vokst opp i en herlig pinsemenighet med tungetale, hallelujarop og profetier - med både Åge Samuelsen og Aril Edvardsen - og jeg takker Gud hver dag for min oppvekst i dette miljøet. Filmen Disco var en absurd virkelighetsfjern film med en regissør som ikke skjønner pæra av de åndelige dimensjonene. Filmen var bare latterlig dårlig. Men også her klarer regissør Jorunn Myklebust Syversen å sjikanere Jan Hanvold ved å kalle TV-pastoren i Disco for pastor Hane som kjører rundt i en lignende bil som Visjon Norge gründer Jan Hanvold har hatt. Det er oppsiktsvekkende hvor grenseoverskridende filmprodusenten har vært når hun har skildret personer fra virkeligheten i filmen. Og det underlige er at ingen spør hvor mange millioner regissør Jorunn Myklebust Syversen fikk i statsstøtte for å lage denne søppel-filmen som urettmessig hengte ut og kritiserte kristne – og som mener at de ikke bør få statsstøtte?

I Norge har vi fått et barnevern helt ute av kontroll der saksbehandlerne er gitt alle fullmakter til å foreta alvorlige familieovergrep – med villige politibetjenter og ukritiske dommere med på laget. Synger barn for mye salmer sender intolerante lærere og rektorer bekymringsmeldinger til like intolerante barnevernsansatte som fatter vedtak bak lukkede dører. Deretter ringer de et ukritisk politi som velvillig hjelper familieovergriperne med å gjennomføre grove familieovergrep når de regelrett kidnapper barna fra kjærlige foreldre som elsker barna sine over alt annet på denne jord.

Samme hvor mye galt disse offentlig ansatte gjør, er de alle helt immune – ingen får sparken til tross for knusende dommer i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Alle disse familieovergriperne fortsetter akkurat som før i sine trygge offentlige stillinger. I verste fall blir de omplassert i andre stillinger med samme lønna.

Nylig er NAV avslørt for å drive alvorlig overgrep mot sine klienter. NAV ruinerte mange av sine klienter og fikk dem attpåtil fengslet vel vitende om at anklagene var feil. Likevel fortsetter alle de inkompetente NAV juristene i sine høyt betalte stillinger - alle disse som skulle visst at de anmeldte uskyldige mennesker – eller? - de visste det jo viser det seg. Og ingen er innkalt på teppet – ingen er sparket! Og NAV sjefen fortsetter som før i sin høyt betalte stilling. (1,9 millioner) Det samme gjør alle de inkompetente dommerne som dømte uskyldige mennesker til økonomisk ruin og lange fengselsstraffer - dommerne som burde visst om lover og regler – eller overså de bevisst det NAV allerede visste? Det viser at hele det Norske retts- og velferdssystemet råtner på rot. Vi ser et samfunn i moralsk oppløsning i alle ledd. Tillit er noe man opparbeider seg – ikke noe man forlanger.

Enhver kristen predikant som forkynner sannheten fremover, vil bli utsatt for grov forfølgelse fordi politikerne har laget lover som gjør dette fullt mulig. Felles for Roy Godwin, Anne og Stephan Christiansen, Alv Magnus, Svein Magne Pedersen, Tom Roger Edvardsen, Jan Hanvold m.fl er at de alle urettmessig ble hengt ut og forfulgt i media med falske anklager, inkludert Dagen og Vårt Land, for sin klare Bibelske forkynnelse. Det samme skjedde med Ludvig Karlsen, Aril Edvardsen, Åge Samuelsen og for ikke å glemme Hans Nilsen Hauge. De profeter Gud reiser opp i dag vil også bli latterliggjort slik Dagen gjorde med det vel planlagte angrepet på Jeremy Hoff i Utøya profetien.

Jesus ble korsfestet og drept for å si sannheten. Disiplene ble drept for å si sannheten. Kristne forfølges på det aller groveste i Midt Østen, Kina, India, Afrika - de blir torturert, korsfestet, brent levende - og kirkene brenner - og Fake News Industrien tier fordi de er inspirert av den samme ånd uten å skjønne det. Forfølgelsen av sanne kristne i Vesten vil dessverre bare eskalere fremover – først verbalt som nå – deretter lager politikerne lover slik at kristne som forkynner sannheten blir saksøkt og ruinert, så blir de fengslet – før ondskapen tar overhånd i Vesten slik at kristne til slutt blir drept her også - slik Bibelen forteller oss at det skal bli i de siste tider. Vi nærmer oss dette i ekspressfart.

Etter at vi kastet Jesus ut av skoler og samfunn ser vi nå våre samfunn i full oppløsning, et samfunn i totalt kaos og fullt av urett. Alt vil dessverre bare bli verre og verre helt til Jesus setter sine bein på Oljeberget – slik Bibelen har forutsagt.

Henry Østhassel
Vanse.

FULL INTERVIEW: 
Brother Yun, Heavenly Man, Shares His Story