NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 11. november 2019

Målet er å kontrollere folks sinn

Av Ragnar Larsen - 5. november 2019. 

Det pågår en massiv kampanje i medier, skoleverk og hele offentligheten for å la makthaverne og de politisk korrekte får kontroll over folks sinn.

Det er en god stund siden den virkelige politiske kampen i Norge sto mellom høyre- og venstresiden og mellom ulike samfunnsklasser og interesser.

I dag går den politiske striden ut på å fremme ensretting for å kontrollere folks sinn. Veien til makt går gjennom å få råderett over folks tenkemåte. Propagandaen er enorm for å få dette til og ensrettingen gir allerede resultater.

Norge har i dag en nyhetsbransje som er mer ensrettet enn noensinne i fredstid. Det fins knapt en dagsavis eller nyhetsmedium som har noe å bemerke til at Norge gradvis, men bevisst blir islamisert. Medier som er skeptiske til fri flyt av fremmede og fjernkulturelle over våre landegrenser, får vite at de er rasistiske. Derfor får de heller ikke statstilskudd. Det får bare de myndighetslojale.

Det er heller ikke mange nyhetsmedier, om noen, som tør å stille spørsmål ved klimapolitikken. Tvert om: Mediene fyrer opp under myndighetenes agitasjon. Klodens snittemperatur har ikke steget på 20 år, selv om mengden av CO 2 i atmosfæren langt på vei er doblet på samme tid. Altså: Det er ingen klimakrise. 

Kontroll med folks sinn er alle autoritære makthaveres ønskedrøm. De som i så måte hadde størst suksess, var Adolf Hitler og Josef Stalin. Massiv propaganda og ensretting fikk folk til å gjøre hva det måtte være. Da propagandaminister Joseph Goebbels på et massemøte i Sportspalast i Berlin, to uker etter nederlaget ved Stalingrad brølte ut «Wollt ihr den totalen Krieg?», reiste folk seg løftet hånden til nazi-hilsen og ropte Ja! Og tyskerne fikk den totale krigen, om enn i en annen fasong og med andre resultater enn forutsatt.

Tilsvarende var det i Sovjetunionen. Denne spaltist deltok i 1967 i en offisiell norsk delegasjon, som i Leningrad møtte ungkommunister i Komsomol. Det var som å møte utsendinger fra en annen klode. De var indoktrinert så det holdt og var lydige og motforestillingsløse engler i den kommunistiske himmel.

I dagens Norge skjer det en massiv klimaindoktrinering i medier og skoleverk. Aftenposten fortalte for noen måneder siden om en 12-årig jente, som gikk i terapi hos en psykiater for å bøte på sinnets skader etter på skolen å ha blitt fortalt at verdens ende nærmer seg. En av denne spaltists lesere forteller at familiens 11-åring kom hjem fra skolen og spurte: «Er det noen vits i å leve lenger nå som Jorden snart går under?». Samme leser forteller at den 17-årige sønnen til en venn av familien har opplyst at fem av hans tenåringskamerater har begått selvmord det siste året. De også hadde forstått klimaevangelistenes budskap om at klimadommedag er nær.

En verden som er ved å gå av hengslene har gjort et svensk barn i puberteten til profet og ledestjerne. Når hennes mentale undersåtter i Norge skulker skolen og møtes foran Stortinget for å utstede sine klimabrøl, er det bare en oppstrakt høyrehånd som mangler. Da ville parallellen til Det tredje rike vært mer komplett. Det var slik medlemmene av Jungmädelbund og Hitlerjugend gjorde det.

Indoktrineringen gir ensrettede resultater. De som tviler på om islamiseringen fører noe godt med seg og de som er skeptiske til forestillingen om menneskeskapte klimaendringer, blir latterliggjort, brennemerket og påsatt mindreverdighetsstempel. Slik virker hersketeknikken i ensrettingens kjølvann. Tvilere trues til taushet.

For et par mannsaldre siden het det i skolens formålsparagraf at skolens oppgave var å gjøre elevene til «gode samfunnsmenneske». Nå har målet utviklet seg til å gjøre elevene til politisk korrekte etterplaprere av Makta.

Slik får makthaverne etter hvert kontroll over menneskenes sinn.

Ral

(Ragnar Larsen har lang fartstid i pressen, som redaktør i Arbeidets Rett, Røros, Nordlands Framtid, Bodø og til sist Haugesunds Avis. Innimellom Nordlands Framtid og Haugesunds Avis var han i ni år banksjef i Nordlandsbanken.)