Myndighetene stenger for folkets innsyn

Av Dan Odfjell.

Etter en lengre, forfeilet og høyst mislykket innvandringspolitikk er det blitt slik i dette landet at rettssikkerheten og samfunns-opplysningen skranter noe alvorlig. Noen synes å ha særs dårlig samvittighet og/eller tydeligvis ikke vil blottstilles eller innrømme nedside-realitetene. Dette kom godt frem gjennom overskriften 8/11/19 på nettstedet document.no nemlig «Dørene lukkes i rettsstaten Norge». Det seneste relativt «lille» eksempelet er ankesaken til lektor Clemens Saers mot Utdanningsetaten i Oslo kommune. Saken gjelder lektoren nesten drept i klasserommet av fem elever - og deretter sviktet av kommunen. Det hører med til historien at Arbeidstilsynet deretter  kommuniserer med lektor Saers med et brev som er «unntatt» offentligheten... Skrivet er delvis et god-dag-mann-økseskaft type brev. Men, etter å ha tapt søksmålet mot kommunen, er saken av Saers nå anket til Borgarting lagmannsrett. «Lukkede dører» er blitt det «nye Norge» slik kronikk-skribenten Arthur Dent så treffende uttrykte det.

En langt større og viktigere sak er nylig anket til Borgarting lagmannsrett fordi tingretten aviste Nei til EUs søksmålet om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. Kjernen i denne nasjonal-viktige saken er Stortingets vedtak i fjor om samtykke til at Norge tilslutter seg EUs tredje energimarkedspakke. Nei til EU mener traktaten innebærer suverenitetsavståelse som etter Grunnloven krever tre firedels flertall i Stortinget. Egentlig er saken enda mye større, den gjelder vår snik-tilpasning til EUs direktiver gjennom EØS avtalen. Dette ble vi senest påminnet gjennom NAV trygdeskandalen som viser at norske lover er underlagt EUs lover uten, en gang,  at myndighetene selv synes å ha forstått det - om de da ikke med vitende vilje ikke har villet innrømme det norske folket dette.

Jeg håper om nødvendig dette går til Høyesterett, da det kan synes som folket helt bevisst ble ført bak lyset i 1994 da EØS ble innsolgt som nærmest oss bare en handelsavtale. Uansett, vi må ut av EØS og tilknytningen til EU om så en ny EØS folke-avstemning skal til for å gjenopprette oss til et frittstående suverent land. Politikerne har bevist seg som både upålitelige, overfladiske og unasjonale. Og slik underordnet oss overnasjonale konstellasjoner. Dette er sprengstoff som må detoneres for vårt gode lands fremtid. Jeg har tidligere omskrevet at vi må ta vårt land tilbake - om så hele Stortinget må skiftes ut. Det er folket som bestemmer, ikke politikerne, det har de glemt i sin overmodighet.

Regjeringen går nå som katten rundt grøten. Dårlig samvittighet lyser lang vei. Både Ap og Høyre kjenner utmerket godt det norske folkets stigende forbitrelse over EU. Det er faktisk  bemerkelsesverdig hvordan de to største partiene ikke engang kan snakke om - enn si erkjenne realitetene: Nemlig folkets motvilje overfor EØS som er navlestrengen til EU. Den både kan og må kuttes, ikke bare fortsatt treneres. Faktisk og mot flertallets vilje synes taktikken å ha vært å binde Norge ned som en «Gulliver» inntil vi er totalt fast-spikret og det er for sent å få oss ut av favntaket - for ikke å si globalist-strupetaket.

Avslutningsvis føler jeg for å referere til hva Elin Ørjasæter skrev på Nettavisen Nyheter 4/11/19 med overskriften «Velkommen til galehuset EØS». Der hun virkelig og helt berettiget langet ut mot Brundtland-regjeringen - som burde ha vært stilt for riksrett for signeringen av avtalen. «Bare et korka folkeferd kan leve med EØS-avtalen». Og med takk, for hun forklarte oss tydelig hvorfor.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.