Nordmenn er et tregt folk, men helt dumme er vi da ikke alle...

Av Dan Odfjell. 

Er de borgerlige snart fedrelands-løse?

At borgerlige mennesker er blitt «politisk hjemløse» det er iallfall hva dansken Mikael Jalving argumenter i Danmark med sin vektige kronikk 24/10/19. Men det samme gjelder sannelig også Norge. Mange med meg mener et «fedrelands parti» trengs for å reise oss mot globalister og islamister som nå representerer en slags koalisjon, en sterk kraft til vår nasjonale utslettelse. Som Jalving er jeg normalt venstreside kritisk, men også jeg er blitt høyreside kritisk. For denne «koalisjonen» er både kunstig og høyst midlertidig når den dessverre ikke respekterer det nasjonale demokratiet.

Fra islamistenes side er jo dette skjær taktikk, inntil de demografisk er blitt dominerende. Da kan de forventes å kjeppjage alle uansett politisk farge, dem som ikke underlegger seg - eller som ikke innordner seg som lydige betalende dimmier, dvs under deres totalitære system og ideologi. Slik kjepp-jaging demonstrerte Khomeini med all tydelighet overfor sosialistene etter at sistnevnte hadde støttet og hjulpet ham til totalitær makt - dvs etter at Sjahen av Persia (Iran) var styrtet. Så mye verdt var altså den koalisjonen.

Men de norske sosialistene vil nok i selvforsvar (inntil så lenge) velge å tro at dette ordner seg fordi deres «store leder» Jonas Gahr Støre har utlovet oss dette fargerike lykkelige felleskapet, samt islamistenes forståelsesfulle integrasjon.

Men tror virkelig også Erna-regjeringen på julenissen eller er de for feige til å medgi realitetene på bakken? Og hvorfor innrømmer de ikke like godt først som sist at det norske folket hadde rett som to ganger stemte nei til pampenes EU. Jeg vet at det siste en politiker gjør er å medgi feil, be seg unnskyldt. Men hvorfor ikke? Nordmenn er et tregt lenge indoktrinert folk, men helt dumme er vi da ikke alle. Som det heter på engelsk, enkelt oversatt: du kan lure noen folk noen ganger, men ikke alle folk hele tiden...

Dessverre står våre riksmedier med utilgivelige NRK i spissen for «virkelighets-filtreringen» og vår «fordumming» mht til Deep State korrupsjonen i USA representert med folk som Hillary Clinton. Dessverre var Norge med sine 600(?) millioner nest største «pay to play» donator til det korrupte ekteparet Clinton (tenk vi, sammen med det korrupte Saudi Arabia...) dvs dårlig skjult norsk stats-korrupsjon. 

Jeg kunne fortsatt, men håper dette «korte av det lange» her er uttrykkelig nok fremført, og overlater til leserne selv å konkludere mht våre prektige og uansvarlige riks-politikere.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

(Denne artikkelen ble først postet på Resett 28 oktober 2019).

NB: Siden vi har mange gode saker liggende på vent for tiden vil vi kjøre 2 saker pr. dag inntil vi har fått køen bort. Sjekk høyre sidefelt under "De 5 siste artiklene".