Vi må be Gud om å innsette kompetente myndigheter i Norge

Av P54. 

Nå er vi anmodet om å be for myndighetene. Så da får vi be at Gud enten forandrer politikere så de blir skikket til jobben eller at han fjerner de som forråder og ødelegger land og folk. Korrupte karrière politikere som er nikkedukker for internasjonale selskaper og institusjoner må bli fjernet og at det blir innsatt ledere som er kompetente, gudelige, har integritet og som fremmer det som beskytter og bevarer Norge fra infiltrasjon utenfra. At Guds ord og Jesu Kristi lære igjen kommer på timeplanen på skolene og at alle ismer som infiltrerer alle landets skoler, politikere og institusjoner må motarbeides.

Vi må huske at når et land kaster ut Gud og Jesus fra det offentlige, fra landets lover, fra skoler osv. så overlater Gud dem til "å seile sin egen sjø" slik at de får følgene av sine valg. Og følgene har ikke latt vente på seg når en ser på samfunnet i dag. Det er blitt som scenene i en Hollywood film. Så er det slik at folket får ikke bedre ledere enn hva som reflekterer moralen til befolkningen. Demokratiets bakside. De velger inn politikere som lover dem det de higer etter og når gangsynet er sløvet pga. at opplæringen av Guds ord er uteblitt så skjønner ikke folk lenger sitt og landets beste. Man får et galt verdensbilde fordi Guds ords lære er uteblitt.

Fordi Gud er kastet ut så er døren på vidt gap for andre alternativer og det er det som er skjedd de siste 50 årene. Hadde man holdt seg til Grunnloven og ånden som lå bak istedenfor å forandre den hadde man sluppet dagens situasjon. Man høster hva man sår og sår man i kjødet høster man fordervelse. Gud må igjen på banen som rettesnor for rett og galt og da gjør en vel i å huske på 2. Timoteus 3, 16 "Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet Guds ord er ånd og liv."

En annen årsak til landets fall er kjønnskvotering og dette likestilling maset. La kvinner være kvinner og menn være menn. Altfor mange kvinner i ledende stillinger og gutter blir formet på barnehager til å bli underordnet kvinnene, de vokser ikke opp til å bli menn. De blir nektet å være gutter, de skal leke med dukker og jenteting og jenter skal ha med gutteting å gjøre. Gutter får ikke lov å klatre i trær pga. disse feministene. Enda verre er det nå med den LGBT indoktrineringen.

Dette fenomenet er ikke nytt og Gud sier det best selv i Esaias 3, 12 "Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere, og den vei du skal gå, har de ødelagt."

Med barn kan man forstå at de er umodne, unge broilere uten livserfaring, de er ikke voksne menn med integritet. At kvinner har altfor mange ledende stillinger er en kjensgjerning og for å bøte på manglende barnefødsler pga. dette så importerer de andre folkeslag med andre religioner og ødelegger landet.

En god kvinne er en som løfter opp mannen til å bli en god leder, men kvinner som styrer over mannen ødelegger mannen. Slike kvinner i offentlig styre ødelegger landet og er gjerne maktsyke.

P54