Hvor er det blitt av vår arbeidskraft?

Av Norvald Aasen.

Til Statsminister Erna Solberg.

På intervjuet med deg på Dagsrevyen den 17.12.2019 nevnte du at landet har en aldrende befolkning og trenger arbeidskraft.

Hvor er det blitt av vår arbeidskraft? Hvorfor blir befolkningen, nordmenn, eldre? Innvandrerne blir visstnok aldri eldre?

Jeg skal fortelle deg grunnen: Abortloven gjennom 40 år! Feminisme og egoisme som har blitt heiet fram av politikere og andre innen eliten!

Regn etter: Ca. 14000 foster gjennom 40 år er tatt bort, de 20 eldste årsklassene av disse ville nå selv vært i foreldregenerasjonen og skaffet landet arbeidskraft. Her vil du komme frem til skrekkelige tall.

Og til Jonas Gahr Støre:
Jonas Gahr Støre tok opp denne loven, som "har fungert godt", som han sa, på siste AP-årsmøte, og hyllet fru Harlem Brundtland. "Er du der Gro?", spurte han. Og hun lot seg hylle som abortlovens gudmor. Hadde hun hatt et snev av skamvett så hadde hun gjemt seg under bordet.

At Norges gamle befolkning sakte skulle dø ut og at landet skulle "mangle" arbeidskraft var nok en planlagd politikk - og er det fortsatt! Denne uloven støttes også av vår tids "biskoper".

Kan vi si God Jul? Absolutt ikke!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen