NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 26. januar 2020

Om du bare hadde visst


Fra Øivind Andersens bok, "Ved Kilden". 

"Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke! da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann." Joh 4, 10

Dette ordet sier Jesus til et menneske som ikke søker Gud, et menneske som ennå lever midt i sitt syndeliv og er bundet av synd.

Det første som Jesus har å si til dette menneske, er at Gud har en gave til henne, og at denne gaven er Jesus selv.

Å bli en kristen er ikke å ta opp en utfordring, som det ofte sies i dag. Det er tvert om å ta imot en gave!

"For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." Joh 3, 16.

Gud vil at dette budskap skal ropes ut i verden til alle mennesker. Menneskene skal vite at Gud har en gave liggende ferdig for dem. Denne gave får de. Det kreves ikke noe vederlag fra vår side for å ta imot den. Og med denne gave følger frelse fra dom og fortapelse, den løser et menneske fra det syndeliv det er bundet i. Den gir et menneske evig liv og Den Hellige Ånd.

Det er ikke gitt noe større budskap blant mennesker enn dette!

Men det ser ut til at de fleste mennesker allikevel ikke er klar over at denne gaven ligger ferdig for dem. Da tenker vi ikke på de mange, mange som ikke bryr seg om å høre om den. Men vi tenker på dem som strever med seg selv for å komme i samfunn med Gud.

Når det er blitt alvor for dem at de må omvende seg til Gud, tror de at omvendelsen består i å ta opp alle slags utfordringer for å tekkes ham.

De tar så inderlig feil!

Det evige liv ligger ferdig for oss i Guds usigelige gave til oss [2 Kor 9, 15] - den gaven som heter Jesus Kristus!

Ta imot den, da er du frelst!