NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 12. januar 2020

På Teologisk fakultet: Bibelen som veiviser til terror

Av Kirkehøyden & Spikeren. 

Torsdag den 9 januar har Hans Rustad en artikkel på document.no med tittelen "På Teologisk fakultet: Bibelen som veiviser til terror".  

Artikkelen handler om Hannah S. Strømmen, som 10 januar foreleste om høyresidens bruk av Bibelen med eksempler fra ABB. Strømmen er Universitetslektor i bibelske studier ved Chichester University.

Dette forsøk på å vise at en konservativ bibellesning kan kobles til høyreekstrem terror er lavpannet og ondskapsfull. Målet er ikke opplysning. Det er å innkretse konservative kristne som potensielt farlige, skriver Rustad. 

Bare noen timer senere får jeg mail fra Kirkehøyden som har lest Rustads artikkel, og han reagerer med å skrive følgende til Hannah S. Strømmen: 

Her summerer Jesus opp hva det vil si å være en kristen, ja hele Bibelens innhold. Matt 22,36-40: "Mester, hvilket bud er det største i loven?" Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.

Jeg tipper din hensikt er å distrahere bort fra terror religionen islam, nederst hvordan "profeten" omtaler de vantro muslimers neste. Jesus befaler oss å elske alle, og der finner du grobunn for terror? 

ABB var/er en selverklært nazi, og dette kom frem i brever, som min trosfelle konservative kristne redaktør Vebjørn Selbekk kommenterte nøye. Ta gjerne kontakt med ham (vebjorn@dagen.no) for å oppgradere ditt "akademiske" arbeide.

Det er en farlig miks, være full av ondskap, akademiker og "brainless". Ja, her synder jeg litt mot Herrens befaling, men når du er så full av fanden, må jeg bare få si fra. Uansett jeg skal allikevel elske deg, og ikke knivstikke, som muslimer gjør flere ganger i døgnet her i Oslo. Og i UK er det ekstremt, kanskje "forske" litt på det?

Om du har et eksempel på en konservativ kristen som har begått terror, mens han/hun roper Jesus/ Gud  er stor, vil jeg gjerne høre om det.

Her hva en en sann terror religion befaler sine troende: 

koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them»

koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends»

koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable»

koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam»

koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran»

koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels»

koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them»

koran 9:5«When opportunity arises kill the infidels wherever you find them»

koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them»

koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood»

koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies»

koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

Kirkehøyden.
Evang. konservativ kristen.

Når jeg selv går inn og leser artikkelen på document.no, legger jeg merke til en kommentar av Charles STØENG, som kaller seg ateist og skriver følgende: "Jeg er ateist og har ingen spesiell tro på bibelens tekster. Men makan til tullprat som denne kvinnen legger frem, skal man lete lenge etter."

Jeg velger å svare ham med dette: 

Når til og med en ateist kan si at det som Hanna S. Strømmen forkynner er tullprat, da er det håp, både for ateisten og for skeptikeren.

I Matt 12,22-24 blir selv Jesus beskyldt for å stå i ledetog med djevelen (Beelsebul):
Deretter førte de til ham en besatt som var blind og stum. Jesus helbredet ham, så han både kunne tale og se. Da ble hele folkemengden ute av seg selv av undring og sa: "Kanskje dette er Davids-sønnen?" Men da fariseerne hørte det, sa de: "Når han driver ut de onde ånder, er det med hjelp fra Beelsebul, høvdingen over de onde ånder."
I så måte kan det være både interessant og lærerikt å se hva han svarer til disse påstandene i Matt 12,25-27:
Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: "Et rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og en by eller et hjem som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående. Om nå Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da hans rike bli stående? Og dersom det er med Beelsebuls hjelp jeg driver ut de onde ånder, hvem får da deres egne tilhengere hjelpen fra når de driver ut ånder? Derfor skal dere bli dømt av deres egne.
Teologisk Fakultet er kuppet av venstreaktivister og har tydeligvis kommet i strid med seg selv. Derfor vil de ikke kunne bli stående og det hele vil ende med at de blir dømt av sine egne.

Og leser vi enda litt videre, vil vi se at det er alvorlige og skremmende konsekvenser disse fører over seg, for det de bedriver er faktisk spott mot Den Hellige Ånd. Se bare hva Jesus sier til dem til slutt i Matt 12,28-32:
Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere. Eller kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten først å ha bundet den sterke? Da kan han plyndre huset hans. Den som ikke er med meg, er mot meg, den som ikke samler med meg, han sprer. Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som taler mot Den Hellige Ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.
Og helt til slutt i Matt 12,33-37: 
Enten er treet godt, og da er også frukten god, eller treet er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten. Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen. Et godt menneske henter fram gode ting av sitt gode forråd, et ondt menneske henter fram onde ting av sitt onde forråd. Det sier jeg dere: Hvert unyttig ord menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. Ja, etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord skal du dømmes skyldig."
Derfor er det mer håp for ateisten og skeptikeren enn det er for disse som forkynner at Bibelen er en veiviser til terror. De som forkynner slikt er Ormeyngel, som Jesus sier.

Spikeren