Erna snakker som vanlig kun om reglene

Av Dan Odfjell. 

Men når man ikke husker hvorfor reglene ble til, da er reglene verdiløse og kun et tomt slag i luften fra vår statsministers side i denne alvorlige Tangen-saken, fordi reglene alltids da kan omgåes. Men spørsmålet er etikk og nepotisme og det synes Erna Solberg spakt å søke å parere ved å si at statsadvokaten er klart inhabil i denne ansettelses saken.

Nei, så lett kan ingen snakke seg fri, selv om mange av deltakerne av «smøre-turen» nå «ror» så det fosser. Den deltageren som tier helt stille og med ekstra god grunn er bok-forfatteren av «Måtehold i grådighetens tid» som ellers er svært flink til å forkynne. Og Øystein Olsen som sentralbanksjef - og den som ansatte Nicolai Tangen - synes ikke å forstå hva som foregår. Dette er ingen storm i en te-kopp.

Denne saken viser en svært betenkelig side av makt-eliten og er blitt meget flaut for Norge. Noe som alvorlig må forstyrre vår statsminister. Erna må nå ta avstand til alle deltagerne av denne smøre-turen. Gjør hun ikke det viser hun at hun er på feil side av folket og bør selv søke avskjed i nåde.

For de av disse prominente deltakerne som ikke forsto at det ikke finnes noe som heter en gratis lunsj, de må få marsj-ordre for å statuere et eksempel. Grad av skyld er ikke tema i en slik sak, absolutt alle må gå. Eller Erna Solberg må selv gå for å rette opp skaden.

Hun må forøvrig ha visst noe om «seminaret» fra sin egen deltagende representant. Vedkommende må ha rapportert om den helt spesielle USA-turen, ellers er også det noe forstyrrende. Men uansett, sett i relasjon til ansettelsen av en ny oljefonds leder i smøre-turens ettertid, skorter det her grovt på gangsyn og etikk.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant