NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 8. mai 2020

Fra 1. juli tillates assistert befruktning for enslige

Fra abcnyheter

Allerede til sommeren blir det gjort en rekke endringer i bioteknologiloven. Bakgrunnen er en avtale mellom Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV.

Fra 1. juli blir det tillatt med assistert befruktning for enslige. Fra samme dato tillates bruk av blodprøven NIPT for alle. Prøven gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom.

1. juli åpnes det også for utvidet lagring av befruktede egg, og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag blir tillatt.

Det blir også lovlig å bruke lagret sæd fra avdøde.

– Vi tillater eggdonasjon i Norge. For Fremskrittspartiet handler det om å la flere par få lov å oppfylle drømmen om å få egne barn, sier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

For SV har det vært viktig å stille strenge kriterier for å sikre at all eggdonasjon er frivillig og sterkere internasjonalt samarbeid for å stoppe utnyttelse i surrogati.

De tre partiene er også enige om å videreføre forbudet mot surrogati.