Alt kva mødrene har kjempa

Fra brannen i katedralen i Nantes den 18. juli 2020.
Foto: Jean Barenton / sosiale medier via Reuters / NTB scanpix.
Av Spikeren. 

Kirkehøyden tipset meg om en artikkel i avisen Vårt Land med tittelen "Alt kva mødrene har kjempa". Artikkelen beskriver hvordan Berit Ås (SV) på midten av 1970-tallet samlet kvinner fra hele det politiske landskapet i et hemmelig nettverk som skulle kjempe for kvinnerett og kvinnefrigjøring,

Overskriften "Alt kva mødrene har kjempa" er egentlig ganske misvisende, siden nettverket faktisk skulle jobbe for å undergrave og svekke mødrerollen, istedenfor å styrke den.

Det hemmelige nettverket bestod av hele 40 undergrupper, der en av gruppene ble kalt for "Kyrkjegruppa". Her skulle de gamle bibelske ordningene erstattes med nyliberalt tankegods som skulle "frigjøre" kvinnen ved at hun gav barna over til staten mens hun selv gikk ut i arbeid.

At avisen Vårt Land allerede i 1977 ansatte Marit Lindheim (som var en av de tre første koordinatorene i Kyrkjegruppa) som journalist er dessuten veldig avslørende når det gjelder avisens venstreorienterte agenda. 

Som Hans Rustad skriver i artikkelen De brenner våre kirker: "Mediene og de venstreorienterte journalistene har ført kampanje mot kristendommen i lang tid. De har drevet frem avkristningen under dekke av å være mot «mørkemenn». De senere år har de fått selskap av politikere som ønsker en likestilling mellom religionene. Slik må det være på tegnebrettet til arkitektene bak det nye Norge.

Nå åpner altså Berit Ås opp sitt gamle arkivmateriale som viser hvordan nettverket arbeidet for å snu opp-ned på Kristen-Norge. Du kan lese artikkelen i Vårt Land her.

Spikeren