NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 6. juli 2020

Erna, hvem holder med Norge. For annet enn pengene?

Siv Jensen og Erna Solberg. Foto: Ole Berg-rusten/Scanpix
Av Dan Odfjell. 

Vi har pleid å spørre hvem statsministeren holder med i den globale verden når Norge ikke lenger militært kan forsvare seg selv. Nå etter Kina-viruset er det langt mer relevant å spørre, hvem reelt holder med Norge? Tyskland? Når fem-lands klubben bestående av USA, England, Canada, Australia og New Zealand ikke vil dele med Tyskland informasjon om Kinas behandling av omstendighetene rundt pandemien... Samtidig som tyskerne nå selv spør sin Angela Merkel om hvilken side hun er på, kommunist Kina eller med USA og den øvrige demokratiske Vesten for tilfellet stormakts konflikt. Og Erna Solberg, det sies at det er på ens venner at man skal bedømmes. Satser regjeringen på palestinerne og de 40-50 FN-dysfunksjonelle islamske regimene? Som fra-flyktes. Eller tilsvarende korrupte afrikanske land som bare er ute etter våre såkalte bidrags-penger?

Hva med litt voksen norsk realisme opp i all denne politiske løgnen og posisjoneringen, at nemlig alle land må ta vare på seg selv. Det er enhver statsministers absolutte første plikt og ansvar. Men tilsier Ernas politikk at Norge som nasjon slik styres fornuftig? Før andre verdenskrig hadde Ap regjeringsmakten og førte den såkalt brukne-geværs politikk. Resultatet ble fem års tysk okkupasjon og elendighet som ble feiret avsluttet ved frigjøringen i 1945. Broderfolket Sverige var fritt, men hjalp oss lite, det mest på tysk side. Det viser at man knapt kan stole på noen.

Å være venner med fienden er et uttrykk som kommer meg i hug, og av flere grunner etter å ha lest Hans Rustads politiske analyse idag. Under overskriften «Siv kan avgå med verdighet, eller hun kan ta FrP med seg i fallet». Men selv om Siv Jensen fikk passet skikkelig påskrevet synes jeg Erna fortjener å være med i fallet, nemlig som den langt mer utspekulerte og beregnende av disse to globalistene. For det hele minner meg om mantraet til den italienske mafiaen, Keep your friends close, but your enemies closer. Og Erna gir Siv «dødskysset» ved å vise at hun ønsker et nasjonalt konservativt FrP dit pepperen gror. Og slik er hennes politikk, et skittent egoistisk stol-lek spill. Forhåpentlig er derfor både Erna og Siv uten stoler å sitte på etter neste valg. Og dette sier jeg ikke av ondskap, men som fedrelands patriot. Nok er nok.

For til neste valg må vi kunne holde med oss selv og kunne forsvare oss. Det er faktisk på høy tid at vi tar landet tilbake, både fra dem som grovt har kunnet utnytte oss, enten dette gjelder fedrelands fornektende globalister eller fremmede. Det betyr oss ut av EØS/EU og stopp i ytterligere innvandring, en pause i det minste til vi ser at vi på en god måte virkelig makter å håndtere alle de allerede ankomne. Kriminelle slike må ved lov automatisk miste norsk borgerskap og straks-utvises, fengslene er allerede overfylte av sorten.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant