NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 4. juli 2020

Høyreekstreme eller venstreekstreme?

Av Norvald Aasen. 

Bekymringsmelding til politiet i Oslo ved Benedicte Bjørnland, PST ved Hans Sverre Sjøvold, Justisministeren, H.M. Kongen, Kringkastingsrådet ved Kokkvold m.fl. 

I NRK Dagsrevyen den 2. juli 2020 er rapporten om drapet, og moskeskytingen, som Manshaus stod bak i Oslo hovedinnslag.

Her er det lagt vekt på både fra nyhetsopplesere og fra politiet og PST at Mannshaus var "høyreekstrem". Dette "høyreekstreme" blir svært tydelig påpekt.

Etter å ha sett tv-innslag fra Mannshaus under rettsaken kan vi slå fast at han ved flere anledninger bruker nazi-hilsen  til retten.

Dette sier meg at personen, Mannshaus, er nazi-inspirert/nazi og dermed må kalles venstreekstrem, da nazismen var/ er sosialisme og dermed tilhører venstresiden politisk.

Jeg tillater meg å referere hva Einar Myklebust skrev i Aftenposten 26/3 1992 om dette. Overskriften var "Nazismen på venstre side". Jeg siterer innledningen: "Som et kollektivistisk sosialistisk system hører nazismen hjemme på venstresiden av den politiske skalaen. Å omtale den som høyre-ekstrem er meningsløst. For nazismen og ny-nazismen er "staten alt,  individet intet"; dette er venstre-ideologisk tankegods", sitat slutt. Jeg tar også dette med: "Einar Myklebust er tidligere forsøksleder i næringslivet og har arbeidet mye med betydning og logisk bruk av begreper".

Det forundrer meg at også politiet og myndigheter er så opptatt av å forvrenge begrepene for å få det til å feste seg hos publikum at nazismen er høyreekstrem. At denne praksis benyttes konsekvent av media og ikke minst NRK kjenner vi til, og derfra forventer vi ikke noe annet. Men at politiet også lar seg rive med i denne begrepsforvrengningen er beklagelig og er trolig med på å svekke tilliten til politiet. At media hele tiden nytter denne feilinformasjonen kan kanskje tyde på at mediafolk for de fleste sitt vedkommende har sine politiske og ideologiske ståsted på venstresiden?

Jeg tillater meg også å spørre politiet om det er ulovlig å mene noe annet enn det som synes å være politisk korrekt i forhold til fremmedinnvandring / masseinnvandring og om det er ulovlig for den vanlige borger å se negative konsekvenser av den masseinnvandringen som har fått foregå gjennom 50 år, og der folkemeninger er ignorert og kriminalisert? Jeg tillater meg også å påpeke at politiet heller ikke alltid har vist vilje til å beskytte opposisjonelle på dette område sine grunnlovsfestede rettigheter til fritt å kunne meddele offenligheten sine ærlige meninger - gjennom ytringsfriheten! Dette bør være et demokratisk problem i landet vårt.

Denne bekymringsmeldingen kommer fra:

Norvald Aasen, 
Brekka 115, 
6983 Kvammen