NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 25. juli 2020

Retten er satt - men ingen vet hvor

Av Ten4. 

I krig: Hvem frykter soldatene mer enn fienden? Kommandanten! Han henger deg om du deserterer.

Det gjelder ikke i dag med tantesersjanter, men det var en realitet under WW1.

Har vi tapt valget før det starter?

Min lille «fake news», som etter hvert kommer til å bli et poeng før valget:

Et ondsinnet notat har lekket fra et strategimøte om Støres planer for neste valg utviklet av bl.a. superstrategen Kjersti Stenseng og nære «round table» medarbeidere i den innerste kretsen av politbyrået.

Lekkasjen kommer fra en anonym deltaker, Hadia Tajik, ingen kjenner identiteten til.

Derav betegnelsen anonym, som vi forstår.

Skrivet lyder som følger:

«Jeg, ordstyrer Stenseng.

Vi endrer tidligere års planstrategi for å unngå den rådende forvirringen hos våre kjernevelgere og SV-velgerne som er og har vært rundt detaljene, til å bli mindre detaljerte og dermed mer forståelige. Denne strategien er enstemmig vedtatt av meg selv.

Vi endte på en to-trinns strategi som følger:

Pkt. 1: Se punkt 2

Pkt. 2: Det var det hele.

Denne strategien er på to linjer, presis og slik at selv Petter Stordalen og Martin Kolberg klarer å sette seg inn i detaljene, uten en mengde klargjøringsmøter, flydropp av løpesedler oversatt til kebab-norsk, e-poster, skyping og større konferanser og all-møter.

Vi innser at vi tidligere har vært for utydelige, og derfor ikke klart å nå frem med vårt folkelige budskap, men håper dette endelig er rettet opp for valget 2021. Skål.»

Schornalistus:- Kommentar til dette Fru Solberg?

Hun svarer med sin søvndyssende uengasjerte messende stemme på fin sentralbergensk:

Solberg:-

-JeisynsGhahrerliteoppfinnsom.

-Hanharingengodepoeng.

Schounalistikus VG-dust: - Kommentar Fru Listhaug?

Sylvi, med sin litt bondske dialekt fra Sjøholt:

- Asså ej fattar og begrrrrip ikkje kva denne potetmelsekken ska fram te.

- E’ an heilt på jorde framleis, der han he slått rot?

- De e jo ikkje politikk eigång.

- Kem huska Støre i flanellskjorte for eit stønt der han ønska vere alminneleg? Ein narsissist som søv i dress og slips, og Mao’s lille røde onde håveputa?

Ten4